TravelBirds generelle vilkår og betingelser

De generelle vilkår og betingelser gælder for alle TravelBird-tilbud og for alle rejseaftaler indgået mellem TravelBird.dk og forbrugeren. Før aftalen indgås kan forbrugeren læse denne tekst.

De generelle vilkår og betingelser kan ændres når som helst uden forudgående underretning fra TravelBird. Disse ændringer vil ikke gælde for allerede foretagne bookinger hos TravelBird.

  TRAVELBIRDS FORBRUGERVILKÅR OG -BETINGELSER (REJSE OG RESERVATION)
  Indledning
  TravelBirds forbrugervilkår og -betingelser gælder for alle tilbud, der reserveres via TravelBird. Disse vilkår og betingelser består af to dele: (A) Rejsevilkår og -betingelser og (B) Reservationsvilkår og -betingelser. Enten del A eller del B gælder for den relevante pakkerejse, der er reserveret via TravelBird.

  Rejsevilkår og -betingelser (A)
  Rejsevilkår og -betingelser gælder, når du reserverer en pakkerejse, hvor TravelBird optræder som en rejsearrangør. En pakkerejse er en rejse sammensat af en rejsearrangør, som består af en overnatning eller har en varighed på mindst 24 timer, og som omfatter to eller flere af følgende elementer: a) transport, b) indkvartering, c) en anden turistydelse, som ikke er omfattet af transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. Rejsevilkår og -betingelser (A) gælder også, hvis TravelBird optræder som et rejsebureau for pakkerejser, der udbydes i eget navn.

  Når du reserverer en pakkerejse, hvor TravelBird optræder som rejsearrangøren, er TravelBird ansvarlig for afviklingen af kontrakten. Rejsevilkår og -betingelser (A) gælder derefter for hele rejsens forløb, fra reservation til afvikling af pakkerejsen.

  Reservationsvilkår og -betingelser (B)
  Reservationsvilkår og -betingelser (B) gælder for alle andre typer af ydelser, hvor TravelBird optræder som et rejsebureau, men som ikke er omfattet af Rejsevilkår og -betingelser (A). I disse tilfælde gælder den respektive tjenesteyders almindelige vilkår og betingelser ud over Reservationsvilkår og -betingelser. I dette tilfælde optræder TravelBird kun som mellemmand mellem den rejsende og tjenesteyderen og er ikke part i kontrakten mellem den rejsende og tjenesteyderen. Tjenesteyderen er ansvarlig for afviklingen af kontrakten. TravelBird er ansvarlig for at sikre den korrekte afvikling af de ydelser, der stilles til rådighed af TravelBird selv, såsom korrekt rådgivning og den administrative håndtering af reservationen.

  Supplerende betingelser
  TravelBird og den rejsende kan indgå aftale om betingelser, som er supplerende til disse vilkår og betingelser. Disse supplerende betingelser vises på hjemmesiden under det relevante tilbud. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du også de supplerende betingelser. I tilfælde af en konflikt mellem disse vilkår og betingelser og de supplerende betingelser, er de supplerende betingelser gældende. De tilbud, som er 'online', kan ændre sig hurtigt. Vi anbefaler derfor, at du tager et skærmprint (Print Screen) af det skærmbillede, hvor tilbuddet vises, så der ikke kan herske tvivl om dette på et senere tidspunkt.

  Stichting Garantiefonds Reisgelden (Rejsegarantifonden)
  TravelBird B.V. (KvK nr. 32169836) er knyttet til SGR. Det kan du kontrollere på www.sgr.nl. De rejser, der er offentliggjort på denne webside, ligger indenfor rammerne i SGR-garantiordningen og er således dækket af SGRs garanti. Denne SGR-garanti indebærer, at kunden er garanteret, at den forudbetalte rejse bliver refunderet, hvis rejseudbyderen, på grund af finansielle problemer, ikke kan opfylde den aftalte serviceydelse. For så vidt aftalen også omfatter transport og bestemmelsesstedet allerede er nået, vil der blive sørget for hjemrejse. SGRs garantiordning anvendes til rejseaftaler, transportaftaler og opholdsaftaler (med undtagelse af separate aftaler som lufttransport og biludlejning) der tilbydes og indgås på det danske marked hos eller via TravelBird. Det der ikke er dækket af SGR-garantiordningen er blandt andet: (i) separate aftaler om lufttransport; (ii) separate aftaler om billeje; (iii) separate adgangsbilletter (for eksempel til forlystelsesparker, koncerter og sportskonkurrencer); (iv) uddannelser (kurser og seminarer); (v) tilgodebeviser (for eksempel rejsechecks, feriebeviser og andre værdikuponer), hvormed der endnu ikke er booket nogen rejse; samt (vi) depositum. For yderligere oplysninger, se www.sgr.nl/Guaranteescheme.

  OBS: SGR kommunikerer udelukkende på engelsk og hollandsk. Garantiordningens hollandske tekst er bindende.

  Udelukkelse af fortrydelsesret
  Den rejsende har ingen lovmæssig ret til at fortryde rejseaftalen. Se artikel 11.2.c for detaljerede oplysninger om salg, der kun vedrører billetter uden fast dato/periode.

  Kontakt
  TravelBirds Forbrugervilkår og -betingelser kan læses på www.travelbird.dk eller tilsendes gratis ved henvendelse til TravelBird B.V., Customer Services, Keizersgracht 281, 1016 ED, Amsterdam, Holland, på tlf. +45 8988 2630 eller på kundeservice@travelbird.dk. Kundeservice er åben fra mandag til fredag fra kl. 9.00 til 21.00 CET og lørdag og søndag fra kl. 9.00 til 17.00 CET.

  A: REJSEVILKÅR OG -BETINGELSER
  Indledningen til TravelBirds Forbrugervilkår og -betingelser (Rejse- og reservationsvilkår og -betingelser) forklarer, hvornår Rejsevilkår og -betingelser (som anført herunder) er gældende.

  INDHOLDSFORTEGNELSE
  INDLEDNING
  Artikel 1 Indledende bestemmelser

  INDEN DU RESERVERER PAKKEREJSEN
  Artikel 2 Oplysninger, der stilles til rådighed af TravelBird
  Artikel 3 Oplysninger, der stilles til rådighed af den rejsende
  Artikel 4 Nødvendigheder

  RESERVATION AF PAKKEREJSEN (indhold og registrering)
  Artikel 5 Kontraktens indhold og afvikling
  Artikel 6 Betaling, renter og opkrævningsomkostninger
  Artikel 7 Rejsens pris

  PERIODEN EFTER RESERVATION TIL AFVIKLINGEN AF PAKKEREJSEN
  Artikel 8 Pakkerejsedokumenter og rejsedokumenter, der er påkrævet af den rejsende
  Artikel 9 Ændringer på foranledning af den rejsende
  Artikel 10 Erstatning af den rejsende
  Artikel 11 Afbestilling af den rejsende
  Artikel 12 Opsigelse af TravelBird
  Artikel 13 Ændringer på foranledning af TravelBird
  Artikel 14 Erstatningsansvar og force majeure
  Artikel 15 Hjælp og assistance
  Artikel 16 Undtagelser til og begrænsninger i TravelBirds erstatningsansvar
  Artikel 17 Den rejsendes forpligtelser
  Artikel 18 Klager under pakkerejsen

  EFTER PAKKEREJSEN
  Artikel 19 Klager efter pakkerejsen
  Artikel 20 Tvister og lovvalg

  INDLEDNING

  Artikel 1 Indledende bestemmelser

  1. Begreberne herunder defineres som følger i disse vilkår og betingelser:
   Egentransportpakker: pakkerejser, hvor den rejsende kun reserverer indkvartering og selv organiserer transporten.
   Åbningstider: TravelBirds kundeservice kan kontaktes mandag til fredag fra kl. 9.00 til 21.00 CET og lørdag og søndag fra kl. 9.00 til 17.00 CET med undtagelse af officielle helligdage.
   Rejsearrangør: den part, som, under udøvelsen af dennes erhverv, tilbyder planlagte pakkerejser i eget navn til almindelige mennesker eller til grupper.
   Rejsekontrakt: kontrakt, hvori en rejsearrangør påtager sig at levere en planlagt pakkerejse, der udbydes af rejsearrangøren, til den anden part, som består af en overnatning, eller som varer mindst 24 timer, og som består af mindst to af følgende ydelser:
   a. transport
   b. indkvartering
   c. en anden turistydelse, som ikke er omfattet af transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen
   Rejsesum: det totale bookingbeløb, eksklusive: (i) bookinggebyr, (ii) eventuelle omkostninger i forbindelse med rejse- og/eller afbestillingsforsikring.
   Den rejsende:
   a. den anden part til TravelBird, eller
   b. den part, på vegne af hvem pakkerejsen er bestilt, og som har accepteret denne reservation, eller
   c. den part, hvortil det juridiske forhold med rejsearrangøren er blevet overført, i overensstemmelse med artikel 10 i disse vilkår og betingelser
   TravelBird: kan betegnes som en rejsearrangør i disse Rejsevilkår og -betingelser (A).
   Arbejdsdage: Mandag til fredag, med undtagelse af officielle, danske helligdage.
  2. Disse Rejsevilkår og -betingelser gælder for alle rejsekontrakter. TravelBird kan fastsætte, at disse Rejsevilkår og -betingelser også er gældende for kontrakter vedrørende andre pakkerejser, herunder egentransportpakker og busrejser, så længe dette er anført i publikationen.
  3. Betegnelsen 'Europa og Middelhavslandene' betyder det europæiske kontinent, herunder de spanske Kanariske Øer og de portugisiske øer (Madeira og Azorerne), og alle lande i Asien og Afrika, som støder op til Middelhavet.

  INDEN DU RESERVERER PAKKEREJSEN

  Artikel 2 Oplysninger, der stilles til rådighed af TravelBird

  1. TravelBird eller et bureau på TravelBirds vegne giver den rejsende generelle oplysninger om pas, visum og vaccinationer, der primært vedrører danske statsborgere, senest den dato, hvor kontrakten indgås. Den rejsende er personligt ansvarlig for at indhente eventuelle andre nødvendige oplysninger fra de relevante myndigheder og for i god tid inden afrejse at kontrollere, om de tidligere indhentede oplysninger er blevet ændret.
  2. TravelBird råder den rejsende til at tegne en rejseforsikring og en afbestillingsforsikring. TravelBird påtager sig intet ansvar for generelle oplysninger, der findes på billeder, i brochurer, reklamer, på hjemmesider og andre informationskilder, som er stillet til rådighed, udarbejdet eller offentliggjort af tredjeparter.
  3. Ved flyrejser vil den rejsende få oplyst navnet på luftfartselskabet, som står for transporten, så snart dette kendes af TravelBird, om muligt ved reservationen og senest den dato, hvor pakkerejsedokumenterne stilles til rådighed.

  Artikel 3 Oplysninger, der stilles til rådighed af den rejsende

  1. Senest den dato, hvor kontrakten indgås, skal den rejsende stille alle oplysninger, der vedrører den rejsende og de medrejsende i reservationen, til rådighed for TravelBird, som kunne have betydning for indgåelsen af kontrakten, og umiddelbart efter indgåelsen af kontrakten de yderligere oplysninger, der er påkrævet for at afvikle kontrakten. Dette omfatter den rejsendes mobiltelefonnummer/numre og e-mailadresse(r).
  2. Det er påkrævet, at den rejsende stiller alle oplysninger vedrørende de(n) rejsendes fysiske og/eller psykiske tilstand (herunder misbrug af alkohol eller stoffer eller medicinbrug) til rådighed, hvis denne fysiske og/eller psykiske tilstand kan medføre gener, fare eller risici for den rejsende selv eller for andre rejsende (passagerer og/eller besætning) eller tredjeparters ejendom. Den rejsende er klar over, at luftfartselskabet (repræsenteret af f.eks. kaptajnen) kan nægte ham/hende retten til videre transport, hvis oplysninger viser sig at være ukorrekte, eller der er tilbageholdt oplysninger. Der skal ligeledes stilles oplysninger til rådighed om begrænset mobilitet og om behov for ledsagelse af mindreårige og handicappede rejsende, gravide, personer, der er syge, og andre medrejsende. Den rejsende er klar over, at luftfartsselskabet forbeholder sig retten til at kræve en lægeerklæring for bestemte sygdomme, og i mangel heraf, at nægte den rejsende retten til (videre) transport.
  3. Den rejsende er også påkrævet at gøre TravelBird opmærksom på eventuelle oplysninger vedrørende kapaciteten eller sammensætningen af den gruppe, som han/hun har foretaget en reservation til, som kan have betydning for den korrekte afvikling af pakkerejsen af TravelBird.
  4. I visse tilfælde er TravelBird pålagt at tage sig af indtjekningsproceduren for en flyrejse. Hvis dette er tilfældet, gør TravelBird opmærksom på dette i reservationsbekræftelsen og beder den rejsende om at stille de pasoplysninger, der er påkrævet for flyrejsen, til rådighed inden afrejse. Den rejsende er ansvarlig for rettidigt at stille disse oplysninger til rådighed for TravelBird. Hvis den rejsende misligholder denne oplysningspligt, opkræves han/hun eventuelle omkostninger til indtjekning for den pågældende flyrejse.
  5. Hvis den rejsende misligholder sin oplysningspligt, eller hvis TravelBird udelukker ham/hende fra deltagelse eller yderligere deltagelse i pakkerejsen, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, bærer den rejsende de omkostninger, der henvises til i artikel 17, stk. 2.

  Artikel 4 Nødvendigheder

  1. Der kan anmodes om afvigelser fra eller tilføjelser til pakkerejsen, der udbydes af TravelBird, af medicinske årsager (medicinske nødvendigheder). TravelBird vil gøre en rimelig indsats for at imødekomme sådanne anmodninger, men kan aldrig holdes ansvarlig, hvis en anmodning overstiger, hvad der med rimelighed kan forventes af TravelBird. Medicinske nødvendigheder kræver et eksplicit, skriftligt samtykke fra TravelBird.
  2. I tilfælde af en medicinsk nødvendighed har TravelBird ret til at opkræve den rejsende et rimeligt beløb pr. reservation for de organisationsmæssige omkostninger og kommunikationsomkostninger, der opstår ved fravigelser eller tilføjelser, og eventuelle andre ekstra omkostninger, der opkræves af de tjenesteydere, som er involveret i afviklingen af pakkerejsen. Omkostninger vedrørende medicinske nødvendigheder kan kun opkræves, hvis den rejsende og TravelBird er nået til enighed om dette.
  3. TravelBird vil kun overveje en anmodning om en nødvendighed af andre årsager end medicinske årsager (andre nødvendigheder), hvis denne anmodning har en rimelig sandsynlighed for at kunne gennemføres. I sådanne tilfælde har TravelBird ret til at opkræve den rejsende et rimeligt gebyr for de organisationsmæssige omkostninger og kommunikationsomkostninger vedrørende anmodningen samt eventuelle andre ekstra omkostninger, der opkræves af de tjenesteydere, som er involveret i afviklingen af pakkerejsen. Sådanne anmodninger kræver også et eksplicit, skriftligt samtykke fra TravelBird. Omkostninger vedrørende andre nødvendigheder kan kun opkræves, hvis den rejsende og TravelBird er nået til enighed om dette.

  RESERVATION AF PAKKEREJSEN (indhold og registrering)

  Artikel 5 Kontraktens indhold og afvikling

  1. Tilbud og accept
   a. Kontrakten indgås som følge af den rejsendes accept af tilbuddet fra TravelBird, herunder de gældende vilkår og betingelser. Accepten sker direkte. Efter kontrakten er indgået, modtager den rejsende så hurtigt som muligt en skriftlig eller elektronisk bekræftelse.
   b. For reservationer, der er foretaget via internettet, strukturerer TravelBird processen på en sådan måde, at den rejsende inden accepten oplyses om, at han/hun er ved at indgå en kontrakt, samt om de gældende vilkår og betingelser. Den rejsende er forpligtet af denne kontrakt fra det øjeblik, hvor reservationen bekræftes af TravelBird.
  2. Tilbagetrækning af tilbud TravelBirds tilbud er uden forpligtelse og kan, om nødvendigt, trækkes tilbage af TravelBird. Det er tilladt attrække tilbuddet tilbage, når der er fejl i beregningerne af rejsens pris, eller når andre fejl skal rettes. Tilbagetrækning af tilbuddet skal ske så hurtigt som muligt med årsagen dertil, men under alle omstændigheder inden kl. 16.00 på den næste arbejdsdag (for pakkerejser til Europa og Middelhavslandene), eller inden kl. 12.00 på den anden arbejdsdag (pakkerejser til andre destinationer) efter datoen for accepten. I tilfælde af forkøbsret på en reservation kan vilkår og betingelser fortsat ændres, indtil reservationen er definitiv. Kontrakten er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder, når reservationen er definitiv. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til omgående godtgørelse af de betalte beløb.
  3. Åbenlyse fejl
   TravelBird er ikke bundet af åbenlyse fejl og mangler. Sådanne fejl og mangler er eller bør være umiddelbart genkendelige som sådan af den almindelige rejsende.
  4. Annullering af TravelBird som følge af lav deltagelse TravelBird har ret til at annullere kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis antallet af reservationer er lavere end det påkrævede minimum. TravelBird angiver tydeligt varselsperioden og minimumsreservationskravet i tilbuddet. Annulleringen sker skriftligt inden for den periode, der er angivet i tilbuddet. Artikel 12 og 14 er ikke gældende.
  5. Den reserverende part
   a. En person, der indgår en forpligtelse for eller på vegne af en anden person (den reserverende part), hæfter solidarisk for alle forpligtelser i forbindelse med kontrakten.
   b. Al korrespondance og kommunikation (inklusive betaling) mellem de(n) rejsende på den ene side og TravelBird på den anden side skal udelukkende gennemføres igennem den reserverende part.
   c. Hver rejsende er ansvarlig for dennes respektive del af kontrakten.
  6. Offentliggjorte oplysninger og begrænsninger a. Hvis den aftalte pakkerejse optræder i en TravelBird-publikation, udgør de oplysninger, der findes deri, en del af kontrakten.
  7. Afrejsetidspunkter Afrejsetidspunkter for transport anføres i pakkerejsedokumenterne. TravelBird kan kun ændre disse tidspunkter inden for rimelighedens grænser, og kun hvis TravelBird ikke med rimelighed kan påkræves at overholde dem. I disse tilfælde er artikel 13 og 14 ikke gældende.

  Artikel 6 Betaling, renter og opkrævningsomkostninger

  1. a. Når kontrakten er færdiggjort og afhængig af forskellige elementer i det samlede rejsetilbud, kan TravelBird bede om ratebetaling fra den rejsende.
   b. Muligheden for ratebetaling vil fremgå af det pågældende tilbud.
  2. a. Når kontrakten er færdiggjort og afhængig af forskellige elementer i det samlede rejsetilbud, kan TravelBird tilbyde den rejsende muligheden for at betale i rater. I så fald vil første rate fungere som den første betaling.
   b. Muligheden for ratebetaling vil fremgå af det pågældende tilbud.
  3. Det resterende beløb af rejsens pris skal være i TravelBirds besiddelse senest seks uger før afrejsedatoen (i tilfælde af egentransportkontrakter, senest seks uger før datoen for ankomsten til den første reserverede indkvartering). Den rejsende anses for at have misligholdt sine forpligtelser, hvis betalingen ikke foretages rettidigt. Hvis den rejsende ikke betaler til tiden, sender TravelBird en sidste betalingspåmindelse til den rejsende uden ekstra omkostninger, hvori den rejsende bedes foretage betalingen samme dag. Hvis betalingen stadig ikke er blevet foretaget på det tidspunkt, vil kontrakten blive annulleret. TravelBird har ret til at opkræve omkostningerne til afbestillingen. I disse tilfælde gælder bestemmelserne i artikel 11, og afbestillingsgebyret trækkes fra de beløb, der allerede er blevet betalt.
  4. Hvis kontrakten indgås mindre end 6 uger inden afrejsedatoen, skal hele rejsens pris betales med det samme.

  Artikel 7 Rejsens pris

  1. Den anførte pris for rejsen er pr. person, medmindre andet er angivet. Følgende gælder for de anførte priser:
  2. Alle faste, uundgåelige omkostninger er inkluderet i den annoncerede pris.
  3. Alle variable, uundgåelige omkostninger og de respektive beløb vises ved siden af den annoncerede pris.
  4. Den offentliggjorte pris på rejsen er baseret på de priser, afgifter og skatter, der var kendte af TravelBird på dagen for offentliggørelsen.

  PERIODEN EFTER RESERVATION TIL AFVIKLINGEN AF PAKKEREJSEN

  Artikel 8 Pakkerejsedokumenter og rejsedokumenter påkrævet af den rejsende

  1. TravelBird sikrer, at de nødvendige pakkerejsedokumenter (eksklusive flyboardingkort) er i den rejsendes besiddelse senest 5 kalenderdage inden afrejsedatoen (i tilfælde af egentransportkontrakter, inden datoen for ankomsten til den første reserverede indkvartering), medmindre dette ikke med rimelighed kan forventes af TravelBird.
  2. Hvis den rejsende ikke har modtaget nogen pakkerejsedokumenter (med undtagelse af flyboardingkort) senest tre arbejdsdage inden afrejsedatoen, skal den rejsende informere TravelBird herom med det samme.
  3. I tilfælde af pakkerejser, der bestilles mindre end 5 kalenderdage inden afrejsedatoen (i tilfælde af egentransportkontrakter, inden datoen for ankomsten til den første reserverede indkvartering), angiver TravelBird, hvornår og hvordan de nødvendige pakkerejsedokumenter vil være i den rejsendes besiddelse. Hvis den rejsende ikke modtager disse i overensstemmelse dermed, er han/hun påkrævet at give TravelBird besked herom med det samme.
  4. Den rejsende er personligt ansvarlig for at være i besiddelse af de nødvendige rejsedokumenter, såsom gyldigt pas, eller, hvor det er tilladt, et id-kort og andre nødvendige visa, vaccinationsbeviser, kørekort og forsikringskort. Hvis den rejsende ikke er i stand til at gennemføre hele eller dele af pakkerejsen som følge af manglende besiddelse af et gyldigt dokument, er alle konsekvenser heraf for den rejsendes regning, medmindre TravelBird har påtaget sig opgaven at sørge for det pågældende dokument, og dets fravær kan tilskrives TravelBird, eller hvis TravelBird har misligholdt sin oplysningspligt i artikel 2, stk. 1.

  Artikel 9 Ændringer på foranledning af den rejsende

  1. Den rejsende kan anmode om ændringer af bookingen efter, at den er blevet indgået. Denne anmodning er underlagt betingelsen om, at ændringen er mulig, at TravelBird accepterer den, og at den rejsende betaler den ændrede pris for rejsen minus de beløb, der allerede er betalt. Den rejsende er yderligere påkrævet at betale et ændringsgebyr pr. booking og som beskrevet i artikel 9.3. Der vil blive taget en beslutning, af TravelBird, om denne anmodning så hurtigt som muligt.
  2. TravelBird informerer med det samme den rejsende om årsagerne, hvis de anmodede ændringer afvises. Den rejsende kan derefter fortsætte med eller annullere den oprindelige kontrakt. I sidstnævnte tilfælde gælder artikel 11. Hvis den rejsende ikke svarer på afvisningen af dennes anmodning, gennemføres den originale kontrakt.
  3. I tilfælde af, at den rejsende ønsker at foretage en ændring i sin booking (inkl. navneændring), vil TravelBird opkræve den rejsende et forudbestemt ændringsgebyr på 250 DKK pr. anmodning pr. booking. Bemærk venligst: Udover det forudbestemte gebyr, som TravelBird opkræver, er den rejsende også pålagt at betale eventuelle ændringer af rejsesummen og/eller omkostninger for den pågældende tjenesteyder.

  Artikel 10 Erstatning af en rejsende

  1. Forudsat at TravelBird ikke finder det urimeligt krævende, kan den rejsende erstattes af en anden person i god tid inden rejsens påbegyndelse. De følgende betingelser er gældende:
   a. Den anden person overholder alle vilkår og betingelser i kontrakten.
   b. Anmodningen indsendes senest 21 kalenderdage før afrejsedatoen, eller mindst med nok tid til, at de nødvendige formaliteter kan udføres.
   c. En sådan erstatning af en rejsende forhindres ikke af vilkår og betingelser fra de tjenesteydere, der er involveret i afviklingen af kontrakten.
  2. Den reserverende part, den rejsende og den person, der erstatter den rejsende, hæfter solidarisk over for TravelBird for betaling af det resterende beløb af rejsens pris, ændringsgebyret og de kommunikationsomkostninger, der henvises til i artikel 9, stk. 1, og eventuelle yderligere omkostninger, der affødes af erstatningen af den rejsende.

  Artikel 11 Afbestilling af den rejsende

  1. Standardafbestillingsgebyr
   Hvis kontrakten annulleres, kan TravelBird opkræve den rejsende bookinggebyret samt et afbestillingsgebyr. Den rejsende vil få tilbagebetalt følgende procentsats af det samlede beløb for rejsen:

   Tilbud med fly og/eller krydstogtskib og/eller billeje

   Antal dage før afrejse % af rejsens pris, som du får udbetalt
   Mere en 28 dage 65%
   fra 28 dage til og med 15 dage 50%
   fra 14 dagen til og med 6 dagen 25%
   fra 5 dagen til og med 1 dag 10%
   Udrejsedagen 0%

   Tilbud uden fly og/eller krydstogtskib og/eller billeje

   Antal dage før afrejse % af rejsens pris, som du får udbetalt
   Mere en 42 dage 100%
   fra 42 dage til og med 29 dage 65%
   fra 28 dagen til og med 15 dagen 50%
   fra 14 dagen til og med 6 dag 25%
   fra 5 dagen til og med 1 dag 10%
   Udrejsedagen 0%
  2. Andre afbestillingsgebyrer
   a. Hvis en pakkerejse består af flere forskellige elementer, hvortil der gælder forskellige afbestillingsbestemmelser, gælder de bestemmelser, der er specifikke for hvert element. TravelBird informerer den rejsende på forhånd, hvis andre afbestillingsbestemmelser er gældende for de forskellige elementer, ved at anføre disse afvigelser under det relevante tilbud på hjemmesiden.
   b. TravelBird kan afvige fra afbestillingsbetingelserne i paragraf 1, i tilfælde af afvigelser vil TravelBird informere den rejsende eksplicit om afvigelserne.
   c. Salg, der kun vedrører billetter, kan ikke ændres eller annulleres; derfor kommer sådanne billetter ikke i betragtning til refusion. Ved salg, der kun vedrører billetter uden fast dato/periode, gælder en lovmæssig fortrydelsesperiode på 14 kalenderdage. Den rejsende kan dog kræve tilbagebetaling af salg, der kun vedrører billetter, ved henvendelse til TravelBird's kundeservice, inden for 14 kalenderdage efter købsdatoen for den pågældende billet. Hvis billetten er blevet indløst og/eller aktiveret og/eller anvendt på anden måde, udligner TravelBird den samlede værdi af den solgte billet med den samlede købspris for den solgte billet, og den rejsende får ikke udbetalt nogen refusion.

  3. Delvis afbestilling
   a. Hvis en rejsende i en gruppe annullerer dennes del af en kontrakt for et fælles ophold på et hotel, i lejlighed, feriehus eller anden indkvartering, opkræves han/hun et afbestillingsgebyr.
   b. Hvis størrelsen på den tilbageværende gruppe er anført i prisoversigten for indkvarteringen, præsenterer TravelBird de tilbageværende rejsende for et ændret tilbud, som er passende for gruppens nye størrelse, på samme indkvarteringssted i den samme periode.
   c. Rejsens pris for de(n) rejsende, der henvises til i 3.b, ændres i overensstemmelse med prisoversigten. De normale betalingsbetingelser i artikel 6 gælder for den ændrede pris for rejsen.
   d. Hvis et ændret tilbud ikke er muligt eller ikke accepteres, annulleres kontrakten for alle rejsende, og alle rejsende opkræves et afbestillingsgebyr.
   e. Afbestillingsgebyrets samlede beløb og den ændrede pris for rejsen kan aldrig overstige den samlede pris for rejsen, der skyldes af de oprindelige rejsende. Eventuelt overskud trækkes fra den nye pris for rejsen.
  4. Uden for kontoråbningstiderne
   Afbestillinger uden for kontoråbningstiden anses for at være foretaget på den første efterfølgende arbejdsdag.
  5. Erstatning af en rejsende
   Hvis den rejsende vælger erstatning af en rejsende, og der ikke finder en afbestilling sted, er artikel 11 gældende.

  Artikel 12 Opsigelse af TravelBird

  1. TravelBird har ret til at opsige kontrakten som følge af helt særlige omstændigheder.
  2. Ved betegnelsen 'helt særlige omstændigheder' forstås omstændigheder, som er af en sådan art, at TravelBird ikke med rimelighed kan forventes at være bundet af kontrakten.
  3. I tilfælde af opsigelse af TravelBird, og hvis årsagen til opsigelsen ikke kan tillægges den rejsende, kan den rejsende:
   a.vælge en anden pakkerejse, hvis TravelBird kan tilbyde en sådan pakkerejse uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab, eller
   b. opsige kontrakten og modtage fuld godtgørelse for betalingerne til TravelBird.
   c. Hvis den rejsende vælger en anden pakkerejse, skal den rejsende betale eller modtage en eventuel prisforskel afhængigt af, om den nye rejse koster mere eller mindre.
  4. TravelBird skal så hurtigt som muligt informere den rejsende om opsigelsen og samtidig gøre den rejsende opmærksom på den rejsendes rettigheder i stk. 4 herover og den rejsendes ret til at kræve kompensation inden for rimelig tid. Krav om kompensation skal fremsættes så hurtigt som muligt af den rejsende ved at kontakte TravelBirds kundeservice telefonisk eller via e-mail.

  Artikel 13 Ændringer på foranledning af TravelBird

  1. a. TravelBird har ret til at ændre den aftalte ydelsesbestemmelse som følge af helt særlige omstændigheder som beskrevet i artikel 12, stk. 2. TravelBird gør den rejsende opmærksom på ændringerne så hurtigt som muligt efter at TravelBird blev gjort opmærksom på de helt særlige omstændigheder.
   I tilfælde af ændringer af TravelBird, og hvis årsagen til ændringerne ikke kan tillægges den rejsende, kan den rejsende: a.vælge en anden pakkerejse, hvis TravelBird kan tilbyde en sådan pakkerejse uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab, jf. stk. 5 herunder, eller
   b.opsige kontrakten og modtage fuld godtgørelse for betalingerne til TravelBird, hvis ændringerne vedrører et eller flere vigtige elementer i pakkerejsen.
   Hvis den rejsende vælger en anden pakkerejse, skal den rejsende betale eller modtage en eventuel prisforskel afhængigt af, om den nye rejse koster mere eller mindre.
   TravelBird skal så hurtigt som muligt informere den rejsende om ændringerne og samtidig gøre den rejsende opmærksom på den rejsendes rettigheder i stk. 2 herover og den rejsendes ret til at kræve kompensation inden for rimelig tid.
  2. a. I tilfælde af en ændring fremsætter TravelBird, om muligt, et alternativt tilbud til den rejsende. TravelBird gør dette så hurtigt som muligt efter at TravelBird blev gjort opmærksom på ændringen.
   b. Det alternative tilbud skal mindst være tilsvarende. Det skal vurderes, om den alternative indkvartering er tilsvarende, på baggrund af objektive standarder, og dette skal fastsættes i overensstemmelse med følgende omstændigheder, som skal fremgå tydeligt af det alternative tilbud:
  3. placeringen af indkvarteringen på destinationen.
  4. indkvarteringens type og klasse.
  5. de andre faciliteter, som indkvarteringen tilbyder.
   Den vurdering, der henvises til ovenfor, skal tage følgende i betragtning:
  6. gruppens sammensætning.
  7. de(n) rejsendes særlige karakteristika eller omstændigheder, der vurderes af de(n) rejsende til at have væsentlig betydning, som er meddelt til TravelBird og bekræftet skriftligt af TravelBird.
  8. de afvigelser fra eller tilføjelser til programmet, som den rejsende har anmodet om, og som er blevet bekræftet skriftligt af TravelBird.
  9. a. En rejsende, som udøver sin ret til at afvise ændringen eller det alternative tilbud i henhold til de tidligere stykker og til at afbestille pakkerejsen, skal bekendtgøre dette inden tre kalenderdage fra modtagelsen af meddelelsen om ændringen eller det alternative tilbud. Der gælder en periode på én kalenderdag, når meddelelsen modtages 10 kalenderdage eller mindre inden afrejsedatoen. Den rejsende bekendtgør dette ved at kontakte TravelBirds kundeservice telefonisk eller via e-mail.
   b. Hvis den rejsende afviser ændringen eller det alternative tilbud, har TravelBird ret til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning. TravelBird vil udøve denne rettighed, med sanktionen om fortabelse af retten dertil, så hurtigt som muligt fra modtagelsen af meddelelsen om afvisningen fra den rejsende. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til en fraskrivelse eller godtgørelse af rejsens pris (eller, hvis pakkerejsen allerede er blevet delvist afviklet, til godtgørelse af en forholdsmæssig del deraf) inden for to uger, med forbehold af eventuelle rettigheder, som den rejsende måtte have til kompensation.
  10. Hvis den periode, hvortil der henvises i artikel 13, stk. 6, slutter på en søndag eller en obligatorisk helligdag i Danmark, forlænges den til kl. 12.00 CET på den næste arbejdsdag.
  11. Hvis årsagen til ændringen kan tillægges TravelBird, bæres den rejsendes fterfølgende tab af TravelBird. Om dette er tilfældet fastsættes på baggrund af artikel 14.
  12. Hvis årsagen til ændringen kan tillægges den rejsende, bæres det efterfølgende tab af den rejsende.
  13. Hvis, efter påbegyndelsen af en aftalt pakkerejse, en væsentlig del af de ydelser, der er omfattet af kontrakten, ikke kan leveres, vil TravelBird træffe passende, alternative foranstaltninger, så rejsen kan fortsættes. (For omkostninger hertil henvises til artikel 15).
  14. Hvis det ikke er muligt at træffe alternative foranstaltninger, stiller TravelBird om nødvendigt tilsvarende transportmidler til rådighed for de(n) rejsende, som vil sende ham/hende retur til afrejsestedet eller et andet hjemrejsested, som er aftalt med de(n) rejsende. (For omkostninger hertil henvises til artikel 15).

  Med forbehold af bestemmelserne i artikel 17, stk. 4, gør TravelBird de(n) rejsende opmærksom på eventuelle ændringer, som TravelBird foretager til afrejsetidspunktet. Denne forpligtelse gælder ikke for hjemrejser for rejsende, som kun har reserveret transport, og/eller hvis indkvarteringsadresse er ukendt.

  Artikel 14 Erstatningsansvar og force majeure

  1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 12 og 13 afvikler TravelBird kontrakten i overensstemmelse med de forventninger, som en rejsende med rimelighed ville have på baggrund af kontrakten.
  2. Hvis pakkerejsen ikke lever op til de forventninger, der henvises til i artikel 14, stk. 1, er den rejsende forpligtet til at gøre de berørte parter opmærksom på dette så hurtigt som muligt, som det er fastsat i artikel 18, stk. 1.
  3. Hvis pakkerejsen ikke lever op til de forventninger, hvortil der henvises i artikel 14, stk. 1, kompenserer TravelBird den rejsende for et eventuelt tab med forbehold af bestemmelserne i artikel 15, 16 og 17, medmindre mangelfuldheden i afviklingen ikke kan tillægges TravelBird eller den person, der assisterer i afviklingen af kontrakten, fordi:
   a. mangelfuldheden i afviklingen af kontrakten kan tillægges den rejsende, eller
   b. mangelfuldheden i afviklingen af kontrakten kunne ikke forudses eller forhindres og kunne tillægges en tredjemand, som ikke var omfattet af leveringen af ydelserne i pakkerejsen, eller
   c. mangelfuldheden i afviklingen af kontrakten blev forårsaget af en hændelse, som ikke kunne forudses eller forhindres, på trods af, at TravelBird og den person, der assisterer i afviklingen af kontrakten, har udvist den nødvendige agtpågivenhed, eller
   d. mangelfuldheden i afviklingen af kontrakten blev forårsaget af force majeure, som der henvises til i artikel 14, stk. 4.
  4. Force majeure defineres som unormale og uforudsigelige forhold, som er uden for den persons kontrol, som påberåber sig den, og med følger, som ikke kunne være undgået, på trods af, at der er taget alle mulige forholdsregler.

  Artikel 15 Hjælp og assistance

  1. a. Afhængigt af omstændighederne er TravelBird forpligtet til at yde hjælp og assistance til den rejsende, hvis pakkerejsen ikke lever op til de forventninger, som den rejsende med rimelighed kunne have haft på baggrund af kontrakten. Hvis den rejsende har brug for assistance fra TravelBird, er han/hun påkrævet at kontakte TravelBird med det samme på stedet inden for kontoråbningstiderne. Omkostningerne dertil bæres af TravelBird, hvis og for så vidt at mangelfuldheden i afviklingen af kontrakten kan tillægges TravelBird i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3.
   b. Hvis årsagen kan tillægges den rejsende, er TravelBird kun påkrævet at yde hjælp og assistance, for så vidt som det kan forventes af det. I sådanne tilfælde bæres omkostningerne af den rejsende.

  Artikel 16 Undtagelser til og begrænsninger i TravelBirds erstatningsansvar

  1. a. Hvis en konvention, et dekret eller en lov gælder for en ydelse, der er inkluderet i rejsepakken, som tildeler eller tillader en undtagelse til eller begrænsning i TravelBirds erstatningsansvar, undtages eller begrænses TravelBirds erstatningsansvar i overensstemmelse dermed.
   b. TravelBird er ikke ansvarlig, hvis og for så vidt som den rejsende har kunnet dække tabet under en forsikringspolice, såsom en rejseforsikring og/eller en afbestillingsforsikring.
  2. Hvis TravelBird er ansvarlig over for den rejsende for tab af fornøjelse på rejsen, udgør betalingen højst én gang rejsens pris.
  3. Med forbehold af bestemmelserne i de tidligere stykker i denne artikel begrænses TravelBirds erstatningsansvar for tab udover tab, der forårsages af den rejsendes død eller personskade, til tre gange rejsens pris, med undtagelse af tilfælde af forsætlighed eller grov uagtsomhed fra TravelBirds side. I sådanne tilfælde er TravelBirds erstatningsansvar ubegrænset.
  4. Undtagelserne til og/eller begrænsninger i TravelBirds erstatningsansvar, der findes i denne artikel, gælder på samme måde for TravelBirds ansatte og de involverede tjenesteydere samt deres personale, medmindre dette udelukkes af en konvention, et dekret eller en lov.

  Artikel 17 Den rejsendes forpligtelser

  1. De(n) rejsende er forpligtet til at følge alle instruktioner fra TravelBird for at fremme den korrekte afvikling af pakkerejsen og er ansvarlig(e) for skader, der forårsages af upassende adfærd fra de(n) rejsendes side, som vurderes i forhold til en passende adfærd for en rejsende.
  2. a. En rejsende, som er en hindring eller gene, eller kunne være en hindring eller gene i en sådan grad, at den korrekte afvikling af pakkerejsekontrakten er eller kunne være i alvorlig fare, kan udelukkes fra pakkerejsen eller resten af ferien af TravelBird, hvis TravelBird ikke med rimelighed kan påkræves at opfylde kontrakten.
   b. Alle omkostninger som følge af en sådan situation, der er beskrevet i artikel 17, stk. 2a, bæres af den rejsende, hvis og for så vidt som at konsekvenserne af hindringen eller genen kan tillægges ham/hende. Hvis og for så vidt som at årsagen til udelukkelsen ikke kan tillægges den rejsende, godtgøres han/hun rejsens pris eller en del deraf.
  3. Den rejsende er forpligtet til at undgå eller begrænse skader så vidt som muligt ved i særdeleshed at overholde indberetningspligten, som det er beskrevet i artikel 18, stk. 1.
  4. Hver rejsende er påkrævet at forvisse sig om det præcise afrejsetidspunkt for den eventuelle hjemrejse hos den lokale service-agent senest 24 timer før det anførte afrejsetidspunkt.

  Artikel 18 Klager under pakkerejsen

  1. En mangelfuldhed i afviklingen af kontrakten som henvist til i artikel 14, stk. 2 skal indberettes så hurtigt som muligt på stedet, så der kan findes en løsning. Den rejsende er påkrævet at foretage indberetningen i den følgende rækkefølge til den pågældende tjenesteyder, den lokale rejserepræsentant eller, hvis han/hun ikke er til stede eller tilgængelig, TravelBird. En mangelfuldhed, som ikke løses, og som påvirker pakkerejsens kvalitet negativt, skal i alle tilfælde indberettes med det samme til TravelBird i Holland.
  2. TravelBird stiller oplysninger vedrørende proceduren på stedet, kontaktoplysninger og tilgængeligheden af de pågældende personer til rådighed.
  3. Hvis den rejsende ikke overholder pligten om at klage, og tjenesteyderen eller TravelBird efterfølgende nægtes muligheden for at løse mangelfuldheden, kan en eventuel ret til kompensation for tab begrænses eller udelukkes.
  4. Den rejsende kan også indberette en klage over TravelBird gennem Europa-Kommissionens online klageplatform. For mere information om denne procedure, besøg venligst klageplatformens hjemmeside.

  EFTER PAKKEREJSEN

  Artikel 19 Klager efter pakkerejsen

  1. Hvis en klage ikke er blevet løst på tilfredsstillende vis, skal dette indsendes skriftligt til TravelBird med oplysningerne inden for maksimalt en måned efter pakkerejsens (eller den anvendte ydelses) afslutning, eller inden den oprindelige afrejsedato, hvis pakkerejsen ikke har fundet sted.
  2. Hvis klagen vedrører indgåelsen af en kontrakt, skal den indsendes inden for en måned fra, at den rejsende har taget de faktiske forhold, som klagen vedrører, til efterretning.
  3. TravelBird behandler ikke en klage, som ikke er indsendt rettidigt, medmindre den rejsende ikke med rimelighed kan bebrejdes dette. TravelBird meddeler den rejsende herom skriftligt eller elektronisk.

  Artikel 20 Tvister og lovvalg

  1. Denne aftale reguleres af hollandsk lov. Dette valg af lovgivning påvirker ikke obligatoriske, juridiske bestemmelser, du er underlagt i henhold til lovgivningen i dit bopælsland.
  2. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, eller enhver aftale, der er en følge heraf, henhører under den kompetente domstol i Amsterdam i Hollands enekompetence.

  B: RESERVATIONSVILKÅR OG -BETINGELSER
  Indledningen til TravelBirds Forbrugervilkår og -betingelser (Rejse- og reservationsvilkår og -betingelser) angiver, hvornår de følgende Reservationsvilkår og -betingelser er gældende.

  INDHOLDSFORTEGNELSE
  Artikel 1 Indledende bestemmelser
  Artikel 2 Bestillingen generelt
  Artikel 3 Reservationsbestillingen
  Artikel 4 Betalinger
  Artikel 5 Erstatningsansvar
  Artikel 6 Dokumenter
  Artikel 7 Renter og opkrævningsomkostninger
  Artikel 8 Klager
  Artikel 9 Tvister og lovvalg

  Artikel 1 Indledende bestemmelser

  1. De følgende begreber defineres som følger i disse TravelBird Reservationsvilkår og -betingelser:
   Tjenesteyder: transportøren, indkvarteringsudbyderen, rejsearrangøren og/eller andre tjenesteydere inden for rejseområdet, alle i ordets bredeste forstand, som den rejsende indgår kontrakt med, og som, under behørig overholdelse af de gældende vilkår og betingelser, er ansvarlig for afviklingen af ydelsen.
   Bestilling: kontrakten mellem den rejsende og TravelBird, hvormed TravelBird forpligter sig over for den rejsende til at yde tjenester inden for rejseområdet i ordets bredeste forstand.
   TravelBird: kan betegnes som et rejsebureau i disse Reservationsvilkår og -betingelser (B).
   Rejsebureau: en person, som rådgiver, informerer og mægler i indgåelsen af kontrakter inden for rejseområdet under udøvelsen af dennes erhverv.
   Den rejsende:
   a. kunden (den reserverende part), som har bestilt rejseprodukter via TravelBird, eller
   b. den person, på vegne af hvem der er indgået kontrakt om ydelserne, som leveres af TravelBird, og som har accepteret denne kontrakt.
   Arbejdsdage: Mandag til fredag, med undtagelse af officielle, danske helligdage.
  2. TravelBird er en udbyder af rejseydelser. Det oplyser, rådgiver og foretager reservationer. TravelBird leverer disse ydelser på foranledning af den rejsende. TravelBirds Reservationsvilkår og -betingelser gælder for alle andre former for ydelser, hvor TravelBird optræder som et rejsebureau, og hvortil Rejsevilkår og -betingelser ikke gælder. Se også indledningen til TravelBirds Forbrugervilkår og -betingelser.
  3. Hvis den rejsende reserverer en pakkerejse via TravelBird, hvortil Rejsevilkår og -betingelser er gældende, gælder disse Rejsevilkår og -betingelser for hele processen, fra rådgivning til afvikling af pakkerejsen. Hvis TravelBird arrangerer rejser i eget navn, er det den udpegede rejsearrangør for den rejse. Rejsevilkår og -betingelser gælder ligeledes for den rejse. Se Rejsevilkår og -betingelser herover.
  4. TravelBird kan foretage en reservation for den rejsende i sin egenskab som rejsebureau. Det formidler en kontrakt mellem den rejsende og den tjenesteyder, der er valgt af den rejsende. TravelBird selv er ikke part i kontrakten. TravelBird kan eksempelvis reservere fly- eller togbilletter, teaterbilletter, hotelværelser og tegne forsikring for den rejsende. I et sådant tilfælde er det vigtigt at bemærke, at TravelBird kun optræder som mellemmand mellem den rejsende og tjenesteyderen og ikke er part i kontrakten mellem den rejsende og tjenesteyderen. Tjenesteyderen er ansvarlig for afviklingen af kontrakten. TravelBird er imidlertid ansvarlig for at sikre den korrekte afvikling af de ydelser, der stilles til rådighed af TravelBird selv, såsom korrekt rådgivning og den administrative håndtering af reservationen.
  5. TravelBird er ikke ansvarlig for den korrekte afvikling af de ydelser, der bestilles igennem TravelBird. Disse ydelser er underlagt vilkår og betingelser for den respektive tjenesteyder, f.eks. luftfartsselskabet eller hotellet. TravelBird er, naturligvis, ansvarlig for den korrekte afvikling af egne ydelser, såsom rådgivning og den administrative behandling af reservationerne.
  6. TravelBird kan opkræve et gebyr for sine ydelser, forudsat at kunden er informeret herom på forhånd.

  Artikel 2 Bestillingen generelt

  1. En bestilling kan blandt andet bestå af oplysninger og rådgivning til den rejsende og, hvis muligt, reservation af de ydelser, som den rejsende ønsker, på vegne af den rejsende.
  2. Så snart bestillingen er blevet foretaget, er kunden forpligtet over for TravelBird og tjenesteyderen, uanset om det bekræftes med det samme.
  3. Normalt modtager kunden bekræftelsen med det samme, hvorfor den omtalte bekræftelse anses for at være bevis på kontrakten, der er beskrevet deri.
  4. Hvis bestillingsbekræftelsen ikke kan gives med det samme og sendes senere af TravelBird, kan kunden appellere dette inden for to arbejdsdage fra modtagelsen af bekræftelsen. Hvis der ikke fremsendes en appel inden for den periode, anses bestillingsbekræftelsen for at være bevis på tilstedeværelsen af kontrakten og indholdet deri, hvor kunden har mulighed for at bevise det modsatte.
  5. Hvis en reservation foretages via internettet, strukturerer TravelBird processen på en sådan måde, at den rejsende inden accepten oplyses om, at han/hun er ved at indgå en kontrakt, samt om de gældende vilkår og betingelser. Den rejsende er forpligtet af denne kontrakt fra det øjeblik, hvor reservationen bekræftes af TravelBird.
  6. Den rejsende er fuldt ansvarlig over for både TravelBird og tjenesteyderen for forpligtelserne i forbindelse med bestillingen. De andre rejsende er ansvarlige for deres del af den aftalte tjenesteydelse.

  Artikel 3 Reservationsbestillingen

  1. Kundens oplysningspligt
   Kunden skal stille alle de nødvendige oplysninger, som er påkrævet for indgåelsen og afviklingen af kontrakten, om ham/hende og eventuelle andre rejsende, til rådighed for TravelBird. Dette omfatter mobiltelefonnummer/numre og eventuelt e-mailadresse(r). Kunden skal stille alle oplysninger om sin egen fysiske og/eller psykiske tilstand til rådighed og om den fysiske og/eller psykiske tilstand for de rejsende, som han/hun har foretaget en reservation til, og andre relevante, herunder medicinske, forhold samt om begrænset mobilitet eller behovet for ledsagelse af mindreårige og/eller handicappede rejsende, gravide, personer, der er syge, og andre medrejsende. Hvis kunden misligholder sin oplysningspligt, bærer han/hun eventuelle efterfølgende negative, økonomiske konsekvenser.
  2. Prisjusteringer
   Priserne for de bestilte ydelser kan blive justeret i overensstemmelse med tjenesteyderens vilkår og betingelser. Disse justeringer meddeles og opkræves så hurtigt som muligt.
  3. Afbestilling/ændringer på foranledning af kunden
   Afbestillinger eller ændringer til foretaget/-ede bestilling(er) kan kun foretages på hverdage og kun på kundens anmodning. Hvis der på kundens anmodning foretages en afbestilling af eller ændringer til eksisterende reservationer, vil de omkostninger, der er pådraget, blive opkrævet af kunden. I tilfælde af, at kunden ønsker at foretage en ændring i sin booking (inkl. navneændring), vil TravelBird opkræve kunden et forudbestemt ændringsgebyr på 100 DKK pr. anmodning per booking. Bemærk venligst: Udover det forudbestemte gebyr, som TravelBird opkræver, er kunden også pålagt at betale eventuelle ændringer af rejsesummen og/eller omkostninger for den pågældende tjenesteyder.

  4. Alle meddelelser fra TravelBird eller tjenesteyderen adresseres kun til kunden.

  Artikel 4 Betalinger

  1. Den rejsende skal betale de skyldige beløb inden for den periode, som angives af TravelBird. TravelBird er bemyndiget til, om nødvendigt, at opkræve de skyldige beløb på vegne af og for de(n) pågældende tjenesteyders/yderes regning.
  2. TravelBird kan kræve et depositum, når der foretages bestillinger.
  3. Det resterende beløb skal være modtaget af TravelBird senest den dato, der er angivet i bekræftelsen.
  4. Hvis betalingen/depositummet ikke foretages eller ikke modtages rettidigt, sender TravelBird en gratisbetalingspåmindelse til den rejsende, hvorefter den rejsende har en yderligere periode på 14 dage til at foretage betalingen. Hvis betalingen stadig ikke er blevet foretaget på det tidspunkt, anses kontrakten for at være blevet annulleret, medmindre andet foreskrives i de eventuelle involverede tjenesteyderes vilkår og betingelser. Herefter har TravelBird ret til at opkræve omkostningerne til afbestillingen eller modregne dem i de(t) depositum(mer), der er modtaget.
  5. Eventuelle godtgørelser udbetales udelukkende til kunden.

  Artikel 5 Erstatningsansvar

  1. TravelBird vil udvise den agtpågivenhed, som er passende for en god kontrahent, i udførelsen af sine aktiviteter.
  2. TravelBird påtager sig intet ansvar for de(n) involverede tjenesteyders/yderes handlinger og/eller udeladelser som henvist til i artikel 1, stk. 1, ej heller for nøjagtigheden af de oplysninger, der stilles til rådighed af denne/disse tjenesteyder(e). TravelBird påtager sig intet ansvar for billeder, brochurer, reklamer, hjemmesider og andre informationskilder, for så vidt som at disse er udarbejdet eller offentliggjort af tredjeparter.
  3. For så vidt som at TravelBird selv kan tillægges fejlen, og den rejsende lider et tab som følge heraf (inklusive tab af fornøjelse på rejsen), er TravelBirds erstatningsansvar begrænset til maksimalt at omfatte de ydelser, der er faktureret af TravelBird.
  4. Erstatningsansvar for tab, som den rejsende er forsikret imod (f.eks. ved tegning af rejse- og/eller afbestillingsforsikring eller sundhedsforsikring), og erstatningsansvaret for tab, der lides af den rejsende i forbindelse med udførelsen af et erhverv eller driften af en virksomhed (inklusive tab, der stammer fra mistede transporttilslutninger eller manglende ankomst til tiden til destinationen) omfattes ikke heraf.
  5. TravelBird er ikke ansvarlig for eventuelle løfter, som TravelBirds personale eller tredjeparter har givet, som åbenlyst afviger fra betingelserne, der er anført i disse vilkår og betingelser eller i den ansvarlige tjenesteyders vilkår og betingelser, medmindre sådanne løfter efterfølgende bekræftes skriftligt.
  6. De undtagelser til og/eller begrænsninger i erstatningsansvaret, der findes i denne artikel, gælder også for TravelBirds ansatte.

  Artikel 6 Dokumenter

  1. TravelBird skal stille generelle oplysninger om pas og visa, der vedrører danske statsborgere, til rådighed for den rejsende senest den dato, hvor kontrakten indgås.
  2. Den rejsende er personligt ansvarlig for at indhente eventuelle andre nødvendige oplysninger fra de relevante myndigheder og for at kontrollere i god tid inden afrejse, om der i mellemtiden er sket ændringer til disse oplysninger.
  3. Den rejsende er personligt ansvarlig for at være i besiddelse af de nødvendige rejsedokumenter, såsom gyldigt pas, eller, hvor det er tilladt, et id-kort og andre nødvendige visa, vaccinationsbeviser, kørekort og forsikringskort.
  4. Hvis den rejsende ikke er i stand til at gennemføre alle eller visse af de ydelser, der er reserveret, som følge af manglende besiddelse af et gyldigt dokument, er alle konsekvenser heraf for den rejsendes regning, medmindre TravelBird har påtaget sig opgaven at sørge for det pågældende dokument, og dets fravær kan tilskrives TravelBird, eller hvis TravelBird har misligholdt sin oplysningspligt i artikel 6, stk. 1.
  5. TravelBird råder på forhånd den rejsende til at tegne en rejseforsikring og en afbestillingsforsikring.

  Artikel 7 Renter og opkrævningsomkostninger

  1. En rejsende, som ikke rettidigt overholder sine økonomiske forpligtelser over for TravelBird, pålægges en obligatorisk rentesats af det resterende skyldige beløb, medmindre en højere rentesats er angivet i tjenesteyderens vilkår og betingelser.

  Artikel 8 Klager

  1. Klager vedrørende en reservation, der er foretaget af TravelBird, og/eller vedrørende rådgivning eller oplysninger, der er stillet til rådighed af TravelBird, skal indsendes til TravelBird inden for en måned, at den rejsende har taget de faktiske forhold, som klagen vedrører, til efterretning.

  Artikel 9 Tvister og lovvalg

  1. Denne aftale reguleres af hollandsk lov. Dette valg af lovgivning påvirker ikke obligatoriske, juridiske bestemmelser, du er underlagt i henhold til lovgivningen i dit bopælsland.
  2. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, eller enhver aftale, der er en følge heraf, henhører under den kompetente domstol i Amsterdam i Hollands enekompetence.