Vilkår for bestilling af rejse

Disse "Vilkår for bestilling af rejse" sammen med vores privatlivspolitik og hjemmesidens burgerbetingelser (samlet, "Vilkårene") udgør betingelserne for Secret Escapes Limited' ("Secret Escapes", "vi", "os" eller "vores") udbud af rejseydelser via vores hjemmeside (www.secretescapes.dk), eller enhver applikation vi udgiver, som gør dig i stand til at tilgå bestillingsydelsen, som vi udbyder (samlet, "Tjenesten").

Læs venligst Vilkårene grundigt før du benytter Tjenesten. Når du benytter Tjenesten til at bestille et hotel, en ferie eller en pakkerejse, vil du blive bedt om at acceptere Vilkårene. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, kan du ikke benytte Tjenesten.

Ved salg af pakkerejser arrangeret af tredjepartsleverandører sælges sådanne pakkerejser af Secret Escapes ApS, CVR-nr. 36494492, beliggende Amaliegade 15, st., 1256 København K, Danmark, som agent for tredjepartsleverandøren. I disse tilfælde er tredjepartsleverandøren ansvarlig for leveringen af din pakkerejse.

Sektion A af disse "Vilkår for bestilling af rejse" gælder uanset, hvilken slags rejse du bestiller.

Formidler: Sektion A og B af disse "Vilkår for bestilling af rejse" gælder for salg af indkvartering eller flybefordring, som ikke købes i kombination med andre rejseydelser, samt tredjeparts pakkerejser, der arrangeres eller kombineres af tredjepartsleverandører (”Pakkerejser af tredjepartsleverandører”), herudover alle andre rejsearrangementer (samlet, "Rejseydelser"), som kan købes gennem Tjenesten, hvor vi optræder som formidler for rejseudbydere ("Rejseudbydere"). 
 
Secret Escapes' pakkerejser: Sektion A og C af disse "Vilkår for bestilling af rejse" gælder for salg af pakkerejser, som vi er rejsearrangør af, og sammensatte rejsearrangementer (samlet, "Pakkerejser"). Se sektion C for yderligere oplysninger om forskellen på disse pakkerejser og hvilken, din rejse er omfattet af.  Hvis Secret Escapes sælger pakkerejser som arrangør, sælges sådanne pakker af Secret Escapes GmbH, en virksomhed registreret i Tyskland (virksomhedsnummer HRB 138671B), med hovedkontor på adressen Klosterstraße 62, 10179 Berlin, Tyskland. I disse tilfælde vil Secret Escapes GmbH være ansvarlig for leveringen af din pakkerejse.

SEKTION A - GÆLDER FOR ALLE BESTILLINGER

1. VELKOMMEN TIL SECRET ESCAPES

1.1 Secret Escapes er en eksklusiv rejseklub for medlemmer, som promoverer og reklamerer for eksklusive rejseydelserog pakkerejser.

2. DIT FORHOLD TIL OS

2.1 Vilkårene gælder din brug af Tjenesten, og hvordan bestillinger, som du ønsker at foretage, behandles af Secret Escapes. Det er vigtigt, at du læser og forstår Vilkårene, inden du anvender Tjenesten. Er der noget i Vilkårene, som du ikke forstår, kontakt os da venligst på support@secretescapes.dk så vi kan oplyse, hvad det betyder for dig.

2.2 Ved oprettelse af en konto eller i øvrigt at benytte eller tilgå vores hjemmeside eller applikation accepterer du Vilkårene. Undlad venligst at anvende Tjenesten, hvis du ikke accepterer Vilkårene.

3. INFORMATION OM OS

3.1 Denne hjemmeside drives af Secret Escapes ApS. Secret Escapes ApS er en virksomhed registreret i Danmark under CVR-nummer 36494492. Vores registrerede kontor er på Amaliegade 15, st. 1256 København K.

4. KONTO OG MEDLEMSSKAB

4.1 For at tilgå Tjenesten skal du registrere dig og oprette en konto ("din Konto") hos os.

4.2 Du kan oprette din Konto med en e-mailadresse og kodeord eller via en konto på et af de sociale medier (fx Facebook), som vises i oprettelsesfasen.

4.3 Hvis du opretter din Konto ved brug af e-mail og kodeord, opfordrer vi dig til at benytte et "stærkt" kodeord (kodeord, som er en kombination af store og små bogstaver, tal og symboler). Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine log in-detaljer, og for enhver aktivitet som foregår på din Konto. Hvis du har mistanke om, at din Konto er blevet misbrugt, skal du oplyse os om det med det samme ved at kontakte os på support@secretescapes.dk.

4.4 Hvis du opretter din Konto under anvendelse af tjenester på sociale medier, giver du os tilladelse til at tilgå og benytte din information fra den tjeneste som tilladt af tjenesten, og til at lagre din log-in-nøgle for den tjeneste, som beskrevet i vores Privatlivspolitik.

4.5 Når du har oprettet din Konto, og vi har informeret dig om dette, bliver du medlem af Secret Escapes ("Medlem").

4.6 For at blive Medlem skal du være mindst 18 år gammel og være berettiget til at indgå en juridisk bindende aftale i det land, hvor du er bosiddende.

4.7 I tilfælde af at du overtræder Vilkårene, kan Secret Escapes suspendere eller permanent lukke for din adgang til Tjenesten og din Konto. Hvis din adgang er suspenderet eller permanent lukket, må du ikke forsøge at benytte Tjenesten under et andet navn eller ved at benytte en anden persons adgangsoplysninger, selvom du måtte have fået tilladelse til at gøre det af den anden person.

5. TILGÆNGELIGHED

5.1 Alle bestillinger af Rejseydelser og Pakkerejser er med forbehold for tilgængeligheden af disse tjenesteydelser, faciliteter, rejsearrangementer eller rejseydelser, som udgør din Pakkerejse. Vi forsøger altid at holde vores udbud opdateret, men vi kan ikke garantere, at Rejseydelsen eller Pakkerejsen er tilgængelig på bestillingstidspunktet. Vi informerer dig så hurtigt som muligt efter afgivelsen af en bestilling, hvis Rejseydelsen eller Pakkerejsen, som du har ønsket at bestille gennem Tjenesten, ikke er tilgængelig, uanset årsag.

6. INCITAMENTS-PROGRAMMER

6.1 Vi tilbyder løbende incitaments-programmer, hvor du, hvis du foretager dig nogle bestemte handlinger (fx ved at invitere dine venner eller kontakter på sociale medier til at tilmelde sig Secret Escapes), kan optjene kredit til anvendelse hos Secret Escapes ("Incitaments-programmer").

6.2 Der er ikke noget maksimum for Secret Escapes kreditbeløb, som du kan optjene. Vi vil faktisk meget gerne have dig til at fortælle alle dine venner om os. Hvis du forsøger og lykkes med at opnå yderligere Secret Escapes kredit via forfalskede konti eller via oprettelsen af flere falske konti, vil dette dog ikke anses for gyldigt og sådan kredit vil blive fjernet, når det opdages.

6.3 Opnår du kredit via Incitaments-programmet for bestilling af rejser via Tjenesten på en gyldig måde, vil sådan kredit forblive på din Konto i op til 12 måneder (medmindre en tidligere udløbsdato er specificeret), på hvilket tidspunkt enhver kredit på din Konto automatisk bliver slettet.

7. ANVENDES IKKE

8. KONFLIKTLØSNING

8.1 Hvis du er utilfreds med din Rejseydelse eller Pakkerejse (eller en del heraf), som du har bestilt via Tjenesten, og ønsker at klage, skal du venligst påtale dette overfor den relevante Rejseudbyder med det samme, så de kan forsøge at håndtere eventuelle problemer påtalt af dig. Det er vigtigt, at du adviserer os såvel som Rejseudbyderen, så vi begge kan hjælpe med at få løst situationen uden forsinkelser. Vi mener, at det er bedst for alle at få løst de problemer, der kan opstå under en ferie, med det samme, så du kan nyde din ferie. Se venligst vores Ofte stillede spørgsmål for yderligere information om at klage direkte til Rejseudbyderen. 

8.2 Hvis du har en tvist med Secret Escapes vedrørende vores aftale med dig, skal du dog i første omgang venligst kontakte os på support@secretescapes.dk og på mindelig vis forsøge at løse tvisten med os. Du kan også skrive til os her: Compliants Department, Secret Escapes 4th Floor, Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD. 

8.3 I det usandsynlige tilfælde at vi ikke er i stand til at løse tvisten uformelt, vil vi sammen med dig drøfte den mest effektive metode til løsning af tvisten ved anvendelse af mediation eller voldgift, afhængig af tvistens karakter. 

8.4. Du er også velkommen til at kontakte EU's platform for onlinetvistbilæggelse (OTB) ved at klikke her. OTB-platformen er en mulighed for at registre din klage, men den afgør ikke, hvordan din klagen skal løses.

8.5 Du kan i nogen tilfælde vælge at klage til Center for Klageløsning, som kan kontaktes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/, Nævnes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: nh@naevneneshus.dk eller tel. +45 (0) 89871348. Vi gør opmærksomme på, at de særlige regler og hvilke klager, der kan behandles, findes på Center for Klageløsnings hjemmeside. 
 
8.6 Vær venligst opmærksom på, at en mangel på advisering af os/Rejseudbyderen om eventuelle problemer på en rejse, som beskrevet ovenfor, fratager både os og Rejseudbyderen mulighed for at undersøge og afhjælpe din klage undervejs i opholdet, og dette kan påvirke dine rettigheder i henhold til denne kontrakt, herunder nedsættelse af eventuel erstatning, potentielt til nul. 

9. FORSIKRING

9.1 Det er vigtigt, at du har tilstrækkelige forsikringer på plads til dækning af dig (og din gruppe), mens du er væk. Det er en betingelse for din bestilling, at du har en passende rejseforsikring på plads. Du skal venligst sikre dig, at du har en gyldig rejseforsikrings-police på plads fra bestillingstidspunkt, til dækning af dig i de lande og til de aktiviteter, som du måtte udøve på din ferie.

10. REJSEINFORMATION

10.1 Bemærk venligst, at vi kan give generel information om krav til pas og visum på din rejse, men specifikke krav til pas og visum, og andre betingelser for immigration er dit ansvar, og du skal få bekræftet disse betingelser hos de relevante ambassader og/eller konsulater. Enhver information meddelt af os om disse eller relaterede forhold (såsom klima, rejsetidspunkt, tøj, bagage, personlige ejendele mv.) er givet som en generel vejledning og i god tro, men vi accepterer ikke noget ansvar for nogen beslutninger truffet på baggrund af den meddelte information.

10.2 Kravene til pas, visum og sundhed på bestillingstidspunktet kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk). Det er dit ansvar at sikre dig, at alle medlemmer af din gruppe er i besiddelse af alle nødvendige rejse- og helbredsdokumenter, og opfylder ethvert andet krav til immigration, før du rejser. Hvis du eller noget medlem af din gruppe ikke er dansk statsborger eller besidder et ikke-dansk pas, skal du tjekke krav til pas og visum med ambassaden eller konsulatet i det/de land(e), som du rejser til eller via. Hverken vi eller rejseudbyderne er ansvarlig for, at du ikke kan rejse, fordi du ikke har overholdt noget krav til pas, visum eller immigration. Du skal venligst sikre dig, at alle dine rejse-, pas-, visum-, og forsikringsdokumenter er i orden, og at du ankommer i tilstrækkelig tid til check ind i lufthavnen. Det kan være nødvendigt at bekræfte din flyafgang med flyselskabet inden afgang.

11. HÆNDELSER UDE AF VORES KONTROL

11.1 Hvor vi refererer til “uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder” i Vilkårene, betyder det en situation uden for kontrol af den part, der påberåber sig en sådan situation, og hvis konsekvenser ikke kunne afværges, selv hvis alle rimelige foranstaltninger var taget. 

11.2 Dette kan for eksempel omfatte krig, andre seriøse sikkerhedsproblemer såsom terror, betydelige sundhedsrisici såsom udbrud af en alvorlig sygdom på rejsedestinationen, naturkatastrofer såsom oversvømninger, jordskælv eller vejrforhold, der gør det umuligt at rejse sikkert til destinationen, industrielle tvister (uanset om de involverer vores medarbejdere eller ej) eller handlinger af en lokal eller central myndighed eller af andre kompetente myndigheder. 

11.3 Vi er ikke ansvarlige for nogen mangel på opfyldelse, eller forsinkelse i opfyldelse, af nogen af vores forpligtelser under en aftale, som er forårsaget af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. 

12. AFTALENS GYLDIGHED

12.1 Enhver af bestemmelserne i Vilkårene gælder enkeltvis. Hvis nogen domstol eller anden relevant myndighed afgør, at nogen af disse bestemmelser er retsstridige eller ikke kan håndhæves, vil de resterende bestemmelser fortsat være i kraft og gyldige.

13. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

13.1 Vilkårene udgør det samlede aftalegrundlag om levering af Tjenesten mellem dig og os. Du kan ikke støtte ret på nogen udtalelser, løfter eller indeståelser i relation til din bestilling.

14 OPDATERING AF VILKÅRENE

14.1 Vi kan fra tid til anden ændre eller opdatere Vilkårene af enhver årsag, herunder:
(a) Ændringer i hvordan vores forretning fungerer;
(b) Ændringer i juridiske eller regulatoriske krav, som vi skal overholde; eller
(c) Ændringer i hvordan vi accepterer betaling fra dig.

14.2 Vi informerer dig om alle væsentlige ændringer af Vilkårene enten ved brug af den sædvanlige kommunikationsform, som vi anvender til at kontakte dig, eller ved brug af en notifikation på vores hjemmeside eller app.

15. TREDJEPARTS RETTIGHEDER

15.1 Enhver aftale indgået mellem dig og os, er kun indgået mellem dig og os. Ingen tredjepart har nogen form for ret til at håndhæve nogen af aftalernes bestemmelser, med undtagelse af rettighederne som Rejseudbyderne, leverandører og administratorer af Air Travel Trusts under punkt 27, 36 og 37 tager sig af.

16. OVERDRAGELSE AF VORES RETTIGHEDER

16.1 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores aftale med dig til en anden enhed, og vi vil gøre vores bedste for at informere dig, hvis det sker. Dette vil ikke påvirke dine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

17. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1 Vilkårene er underlagt Engelsk ret. Det betyder at aftalen mellem os og dig om at benytte Tjenesten og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller opstår i den forbindelse, er underlagt Engelsk ret.

17.2 Du og vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales har ikke-eksklusiv jurisdiktion.

17.3 Er du bosiddende i et andet EU-land end Storbritannien, kan du også indbringe en sag i landet, hvor du er bosiddende, under dette lands love.

18. KONTAKT TIL DIG OG OS

18.1 Hvis du har forespørgsler om disse bestemmelser, kontakt os venligst via e-mail på support@secretescapes.dk eller kontakt os på telefon: +45 (0) 89871348 (9-18, alle ugens dage). Vi er her for at hjælpe.

18.2 Hvis vi skal kontakte dig eller give dig skriftlig information, vil vi gøre det via e-mail eller brev til adressen, som du giver os ved din bestilling.

SEKTION B - GÆLDER FOR ALLE BESTILLINGER, HVOR VI ER FORMIDLER (INKLUSIV PAKKEREJSER AF TREDJEPARTSLEVERANDØRER)

19. SECRET ESCAPES ROLLE SOM FORMIDLER FOR REJSEUDBYDERE

19.1 Vi handler som formidler for de Rejseudbydere, hvis Rejseydelser fremgår af vores hjemmeside eller app. Det betyder, at vi handler på vegne af Rejseudbyderne og udbyder en platform, igennem hvilken du kan indgå en kontrakt med Rejseudbyderne om levering af Rejseydelse.

19.2 Bemærk venligst, Rejseydelser også omfatter pakkerejser, arrangeret og udvalgt af tredjeparts Rejseudbydere. I sådanne situationer indgår vi ikkeen aftale med dig, men du indgår derimod en aftale med Rejseudbyderen, som udbyder en sådan pakkerejse.

19.3 Vi indgår ikke en kontrakt med dig om levering af Rejseydelsen, som du køber - din kontrakt om Rejseydelsen indgås med Rejseudbyderen. Derfor angår Vilkårene din brug af vores Tjeneste, mens alle Rejseydelser, som du køber, vil være undergivet de generelle vilkår og betingelser, som er vist på tilbudssiden med Rejseydelsen, betingelserne for bestilling, som gøres tilgængelige for dig lige inden du betaler for Rejsetilbuddet via vores hjemmeside eller app, samt Rejseudbyderens vilkår og betingelser, hvis de er gjort tilgængelige for dig i løbet af bestillingsprocessen ("Tilbuds V&B").

19.4 Ved at benytte Tjenesten til at købe en Rejseydelse hos en Rejseudbyder accepterer du Tilbuds V&B, ligesom du accepterer, at du indgår en kontrakt direkte med Rejseudbyderen i relation til den købte Rejseydelse.

19.5 Selvom Secret Escapes gør sig rimelige bestræbelser på nøje at udvælge de Rejseudbydere, som vi handler som agent for, er Secret Escapes ikke på nogen måde ansvarlig for leveringen af Rejseydelsen fra en Rejseudbyder. Vi agerer ikke som din agent i forbindelse med forhandlinger eller aftaler mellem dig og Rejseudbydere. Ret venligst direkte kontakt til Rejseudbyderen, hvis du har forespørgsler eller bekymringer om Rejseydelsen efter købet af en Rejseydelse.

19.6 Idet din kontrakt om Rejseydelsen gælder mellem dig og Rejseudbyderen, er vi ikke på nogen måde ansvarlige for leveringen af Rejseydelsen. Derfor accepterer vi ikke nogen form for ansvar for ethvert tab, som du måtte lide som følge af benyttelse af Rejseydelsen.

20. BESTILLING AF REJSETILBUD

20.1 Du kan bestille Rejseydelser fra Rejseudbydere ved at følge proceduren vist i Tjenesten. Du anerkender at ved bestilling hos en Rejseudbyder, er du forpligtet til at betale for Rejseydelsen, som du har bestilt. Betalingsprocessen håndteres af Secret Escapes Limited.

20.2 Processen for bestilling gør dig i stand til at tjekke og rette fejl, inden du sender din bestilling af Rejseydelsen. Tag dig venligst tid til at læse og tjekke din booking på hvert trin af bestillingsprocessen.

20.3 Vær venligst sikker på, at du (og eventuelle medrejsende) er berettigede til Rejsetilbuddet samt, at i er stand til at rejse på de datoer, som du har valgt for Rejseydelsen, inden du gennemfører bestillingen.

20.4 Hvis du (eller eventuelle medrejsende) har nogen særlige ønsker, skal du informere os om det i løbet af bestillingsprocessen. Secret Escapes vil forsøge at videreformidle alle rimelige ønsker til Rejseudbydere, men kan ikke garantere at sådanne ønsker efterkommes af Rejseudbyderne. Secret Escapes accepterer ikke bestillinger, som er givet med forbehold for opfyldelsen af særlige ønsker.

20.5 Hvis du har en sygdomstilstand, som kan have indflydelse på din bestilling, skal du venligst informere os herom, inden du foretager bestillingen, således at vi kan undersøge, om Rejsetilbuddet er egnet til dig.

20.6 Alle bestillinger skal accepteres af Rejseudbyderen. Som formidler for Rejseudbyderen, sender vi dig en e-mail, for at bekræfte accepten af din bestilling. Kontrakten mellem dig og Rejseudbyderen er først indgået, når vi, som formidler for Rejseudbyderen, sender dig denne e-mail med bekræftelse af accepten. Vi opkræver betalingen via din valgte betalingsmetode, når vi har accepteret din bestilling. Rejseudbyderen sender dig yderligere en e-mail, når din bestilling er gennemført, med alle detaljerne for Rejsetilbuddet, herunder al relevant dokumentation på bekræftelsen, som måtte være påkrævet, hvis du har bestilt en pakkerejse hos en Rejseudbyder.

20.7 Dine kontaktoplysninger, som vi opbevarer for dig, skal du holde opdateret, så enten vi eller Rejseudbyderen om nødvendigt kan kontakte dig vedrørende din Rejseydelse.

20.8 Når din bestilling er accepteret af Rejseudbyderen, og når vi, som formidler for Rejseudbyderen, har kommunikeret dette til dig, og når du har betalt for Rejseydelsen, sender Secret Escapes dig:
a) i tilfælde af Rejseydelsen kun vedrørende hotel, en e-mail med kvittering for bestillingen med oplysninger om Rejseydelsen og Rejseudbyderen som leverer Rejsetydelsen. Denne e-mail bekræfter din bestillingsanmodning og betaling samt indeholder alle detaljer om din Rejseudbyder.
(b) i tilfælde af Rejseydelse vedrørende tredjeparts pakkerejse, en e-mail med kvittering for bestillingen med oplysninger om Rejseydelsen og Rejseudbyderen som leverer Rejsetilbuddet. Denne kvittering er ikke en endelig bekræftelse af bestillingen med al information om din rejseplan. Rejseudbyderen sender dig en separat e-mail eller et brev med din værdikupon og anden nødvendig information om din Rejseydelse. I sådanne tilfælde bekræfter vores kvittering for bestilling blot modtagelsen af din betaling for Rejseydelsen samt oplysninger om datoerne for din Rejseydelse og oplyser dig om, at Rejseudbyderen vil kontakte dig. Rejseudbyderen udstyrer dig med dokumentation for bekræftelsen med detaljer om Rejseydelsen, som du har bestilt, inden for tre dage efter, at bestillingen er gennemført, og du har modtaget vores e-mail med kvittering for bestillingen.

20.9 Når du modtager dokumentation for din Rejseydelse, skal du venligst sikre dig, at dine personlige oplysninger er korrekte, og at oplysningerne svarer til navne og aldre i dit/jeres pas, hvis Rejseydelseninvolverer udlandsrejse. Kontakt venligst Rejseudbyderen hurtigst muligt, hvis dette ikke er tilfældet.

20.10 Secret Escape er ikke ansvarlig i tilfælde af, at billetter og/eller rejsedokumenter ikke ankommer med post eller e-mail. Kontakt venligst Rejseudbyderen angivet i e-mailen med kvittering for bestillingen direkte, hvis du ikke modtager disse dokumenter.

21. PRISEN FOR REJSETILBUD

21.1 Prisen på ethver Rejseydelse er som oplyst på Tjenesten, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Prisen på Rejseydelser er inklusiv moms og enhver anden relevant skat, herunder flypassagerafgifter (hvor sådanne gælder).

21.2 Prisen på Rejseydelse kan ændre sig over tid, men ændringerne vil ikke påvirke en bestilling, som en Rejseudbyder allerede har accepteret.

21.3 På grund af det store antal Rejseydelser på Tjenesten er det muligt, at nogle af Rejseydelserne vist på Tjenesten er prissat forkert, til trods for vores rimelige bestræbelser på at sikre, at de er prissat korrekt. Normalt verificerer vi priserne med Rejseudbyderne som en del af proceduren for håndtering af bestillinger, således at når en Rejseydelses korrekte pris er lavere end den angivne pris, opkræver vi den lavere pris, når din bestilling accepteres, som agent for Rejseudbyderen. Er Rejseydelsens korrekte pris højere end prisen angivet på Tjenesten, vil vi normalt, efter eget valg, enten kontakte dig med instruktioner før håndteringen af din bestilling, eller afvise din bestilling på vegne af Rejseudbyderen og underrette dig om afvisningen.

21.4 Vær venligst opmærksom på, at Rejseudbyderen ikke er forpligtet til at levere Rejseydelsen til dig til en forkert (lavere) pris, selv ikke efter at vi har sendt dig en kvittering for bestilling, hvis prisfejlen er åbenlys og umiskendelig, og du med rimelighed kunne have indset, at det var en prisfejl.

22. BESTILLINGSGEBYR

22.1 Vi kan opkræve et bestillingsgebyr for at udbyde Tjenesten til dig, hvilket inkluderer platformen, som vi stiller til rådighed for dit køb af Rejseydelsen fra Rejseudbyderen. Bestillingsgebyret vil blive vist sammen med de andre oplysninger om betaling på den sidste side inden du betaler for Rejseydelsen, som du ønsker at købe. Du kan finde mere information om vores bestillingsgebyr i vores Ofte stillede spørgsmål.

22.2 Du accepterer, at du er forpligtet til at betale bestillingsgebyret til os, når du foretager en bestilling hos Rejseudbyderen via vores Tjeneste.

23. BETALING

23.1 Vi optræder som formidler for Rejseudbyderen. Vi accepterer betaling fra dig på vegne af Rejseudbyderen under anvendelse af de betalingsmetoder, som er vist i tjenesten. Du skal betale for Rejseydelsen, når du foretager bestillingen af Rejseydelsen.

23.2 Ved at foretage bestillingen via Tjenesten bekræfter du, at betalingsoplysningerne angivet på bestillingen er gyldige og korrekte. Hvis en betalingsmetode er afvist, kan vi enten kontakte dig med anmodning om anvendelse af en alternativ betalingsmetode, eller afvise din bestilling.

23.3 Kontakt os venligst med det samme, hvis du har nogen forespørgsler om et beløb, som er blevet opkrævet af os på dit kredit- eller debetkort. I tilfælde af, at vi vurderer, at en betaling er opkrævet ved en fejl, refunderer vi beløbet til dit kredit- eller debetkort med det samme.

23.4 Betaler du for Rejseydelsen med kreditkort pålægges et transaktionsgebyr. Transaktionsgebyret vil ikke overstige vores omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af din betaling. Størrelsen af transaktionsgebyret vil blive vist, før du betaler for Rejseydelsen.

23.5 Secret Escapes fungerer udelukkende som formidler mellem kunde og Rejseudbyder. Derfor kan Secret Escapes ikke udstede en faktura for et salg, som er foretaget af en Rejseudbyder. Secret Escapes udsteder en bestillingsbekræftelse, der fungerer som kvittering. Secret Escapes kan kun udstede en moms-kvittering for dit ekspeditionsgebyr eller kreditkortgebyr.

24. ÆNDRINGER ELLER OPHÆVELSE AF DIG

24.1 Købte Rejseydelser kan ikke ændres eller ophæves af dig, medmindre andet er angivet i vilkår og betingelser.

24.2 Hvis et Medlem ønsker at ophæve eller foretage en ændring i den købte Rejseydelse, kan Secret Escapes efter eget skøn gøre sig rimelige bestræbelser på at hjælpe et Medlem i Medlemmets forsøg på at etablere kontakt med Rejsearrangøren for at foretage en ønsket ændring eller ophævelse. Secret Escapes giver ingen garanti for at sådanne forsøg vil være succesfulde. Rejseudbyderen kan opkræve et ændrings- eller ophævelsesgebyr (som det fremgår af deres vilkår og betingelser), hvilket kan være på op til 100% af rejsens pris.

24.3 Reglerne i Forbrugeraftaleloven vedrørende fortrydelsesret gælder ikke købte Rejseydelser. Det skyldes enten, at fortrydelsesretten ikke gælder ved aftaler om personbefordring, eller idet fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af tjenesteydelser, hvor perioden, som tjenesteydelsen skal udføres i, følger af aftalen. Du vil endvidere ikke have nogen generel lovmæssig ret til at afbestille Rejseydelsen, medmindre andet er forudset i overensstemmelse med de nationale love, der følger af ansøgning, eller andet er angivet i Rejseydelsens vilkår og betingelser.

24.4 Enhver anmodning om en ændring til en booking, der er bekræftet, skal foretages af det Medlem i bestillingen, som har foretaget denne, og vi kan kræve, at dette bekræftes til os via e-mail.

25. AFLYSNINGER OG REJSEUDBYDERENS ÆNDRINGER

25.1 Hvis en Rejseudbyder informerer os om en ændring i dit købte Rejsetilbud, informerer vi dig om det. De fleste ændringer er mindre ændringer, men vi bliver fra tid til anden nødt til at informere Medlemmer om en væsentlig ændring, som en Rejseudbyder har foretaget i et Rejsetilbud. En “væsentlig ændring” er en ændring foretaget før Rejsetilbuddets start, som af Rejseudbyderen med rimelighed kan forventes at have stor indflydelse på dit købte Rejsetilbud, under hensyntagen til de oplysninger, der blev givet til os på bestillingstidspunktet, og som Rejseudbyderen med rimelighed kan forventes at vide.

25.2 I det usandsynlige tilfælde at en Rejseudbyder aflyser eller foretager en væsentlig ændring i dit købte Rejsetilbud, informerer vi dig om det hurtigst muligt. Hvis der er tid til det inden starten på dit købte Rejsetilbud, vil vi gøre rimelige bestræbelser (uden garanti) på at forsøge at sikre et af de følgende tilbud til dig fra Rejseudbyderen (afhængig af det købte Rejsetilbuds natur):
(a) accept af de ændrede forhold; eller
(b) ved andre Rejsetilbud end Pakkerejser af tredjepartsleverandører: valget mellem at acceptere en alternativ reservation eller afbestille din reservation sammen med en fuld refundering af det fulde beløb, du har betalt. I tilfælde af, at der ikke er noget tilgængeligt alternativ fra Rejseudbyderen, kan de instruere os i at afbestille Rejsetilbuddet og give en fuld refundering; eller
(c) ved Pakkerejser af tredjepartsleverandører:
(i) vælge en alternativ Pakkerejse af tredjepartsleverandører af en lavere, lignende eller højere standard end den oprindeligt bookede, hvis tilgængeligt. I tilfælde af, at du accepterer en alternativ Pakkerejse af tredjepartsleverandører af en lavere standard, vil du være berettiget til at få prisforskellen mellem den pris, du betalte, og prisen på den alternative Pakkerejse af tredjepartsleverandører af en lavere standard. Hvis du accepterer en Pakkerejse af tredjepartsleverandører af en lignende standard, vil der ikke være nogen ekstra omkostninger. Hvis du accepterer en Pakkerejse af tredjepartsleverandører af en højere standard, skal du betale prisforskellen mellem din købte Pakkerejse af tredjepartsleverandører og den alternative Pakkerejse af tredjepartsleverandører til en højere pris; eller
(ii) afbestille den købte Pakkerejse af tredjepartsleverandører sammen med en refundering af det fulde beløb, du har betalt.
(Bemærk, at de bestræbelser, vi kan gøre for at sikre de forskellige muligheder fra Rejseudbyderen af Pakkerejser af tredjepartsleverandører, som er beskrevet ovenfor, ikke påvirker de juridiske rettigheder, som du måtte have i forhold til disse Rejseudbydere under gældende lovgivning.)

25.3 Rejseudbyderen må ikke tilbyde Medlemmer nogen af ovenstående muligheder i tilfælde af, at ændringen i det købte Rejsetilbud er en mindre ændring. Vær venligst opmærksom på, at en ændring i flytidspunktet på mindre end 12 timer, en ændring af flyselskab eller flyvemaskine (hvis det blev identificeret på bookingtidspunktet), en ændring i destinationslufthavnen eller en ændring i indkvarteringen til en anden, samme eller højere standard som regel klassificeres som mindre ændringer.

25.4 Secret Escapes er ikke ansvarlig for nogen udgifter pålagt dig, hvor en Rejseudbyder afbestiller eller ændrer det købte Rejsetilbud.

25.5 I det sjældne tilfælde at en Rejseudbyder afbestiller din booking, efter at den er blevet accepteret, vil du blive informeret herom af Rejseudbyderen eller Secret Escapes på vegne af Rejseudbyderen. Idet Secret Escapes er formilder, som agerer på vegne af Rejseudbydere, og din aftale om Rejsetilbuddet er indgået med Rejseudbyderen, vil vi gøre os rimelige bestræbelser på at hjælpe dig med at få en refundering eller ændring af dine datoer. Men Secret Escapes er ikke ansvarlig for nogen form for udgifter i forbindelse med en afbestilling af Rejseudbyderen.

26. RESERVATION

26.1 Der er en reservationsfunktion tilgængelig for de fleste af vores Rejseydelser. Denne funktion tillader Medlemmer at betale et gebyr på DKK 250 for at reservere en bestemt dato for en bestemt Rejseydelse. At 'reservere' en dato for et forslag til en Rejseydelse udgør ikke en bestilling: det afholder ganske enkelt andre Medlemmer fra at reservere den specifikke Rejseydelse. En reservation og reservationsgebyr er IKKE et depositum for Rejseydelsen, og er ikke en garanteret eller bekræftet Rejseydelse.

26.2 I tilfælde af at en reservation er aflyst af Secret Escapes, på grund af at datoen er gjort utilgængelig af Rejseudbyderen, vil vi refundere DKK 250 under anvendelse af den samme metode som anvendt til at betale for reservationen. I tilfælde af at du ikke går videre og foretager bestillingen ved udløbet af tilbudsperioden for den Rejseydelse, vil vi kreditere din Secret Escapes Konto med DKK 250. I begge situationer er vi ikke ansvarlige for nogen ekstraudgifter pålagt Medlemmet (for eksempel, hvis en rejse allerede er bestilt separat).

27. DIN ØKONOMISKE BESKYTTELSE

27.1 Pakkerejser af tredjepartsleverandører vil ofte være beskyttelse mod konkurs eller insolvens, der måtte opstå hos leverandøren af tredjepartspakkerejsen. Køber du en Rejseydelse, der kun består af en enkeltstående ydelse, fx flybefordring eller hotelreservation, gælder der ikke nogen beskyttelse mod konkurs eller insolvens.

27.2 Det fremgår af din bestillingsbekræftelse, i hvilke tilfælde du er beskyttet, hvem du skal kontakte i tilfælde af konkurs eller insolvens hos din leverandør af tredjepartspakkerejse og hvordan du skal forholde dig i sådanne situationer.

28. VORES ANSVAR OVERFOR DIG

28.1 Hvis Secret Escapes ikke overholder Vilkårene, er vi ansvarlige for de tab eller skader, som du påføres, som er påregnelige følger af vores misligholdelse af Vilkårene eller af vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for noget tab eller nogen skade, som ikke er påregnelig. Tab eller skade er påregnelig, hvis tabet eller skaden var en åbenbar konsekvens af vores misligholdelse, eller hvis tabet eller skaden nøje var taget i betragtning af dig og os på tidspunktet, hvor vi indgik aftalen.

28.2 Det maksimale tab eller skade, som vi er ansvarlige for efter punkt 28.1, er begrænset til bestillingsgebyret, som du betalte os under anvendelse af Tjenesten til køb af et Rejsetilbud, som tabet eller skaden du lider, relaterer sig til.

28.3 Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:
(a) Død eller personskade som følge af vores uagtsomhed;
(b) Bedrageri eller falske angivelser;
(c) Enhver anden begrænsning som til enhver tid er udelukket ved lov.

28.4 Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder. Rådgivning om dine lovbestemte rettigheder er tilgængelig hos din lokale Retshjælp eller hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

SEKTION C - GÆLDER FOR SECRET ESCAPES' PAKKEREJSER

29. BESTILLING AF PAKKEREJSER

29.1 Vi sælger to typer Pakkerejser, hvor vi er rejsearrangør:
i. Pakkerejse - her arrangerer eller sammensætter vi to eller flere forskellige rejseydelser (fx fly, hotel, biludlejning, udflugter, billetter, liftkort), som sammen udgør en Pakkerejse. Vi sælger dem til dig under én aftale, hvor Secret Escapes er din aftalepart.
ii. Sammensat rejsearrangement - her vælger du to eller flere forskellige rejseydelser, hvor vi agerer som formilder/agent for hver enkel Rejseudbyder, som er ansvarlig for den enkelte rejseydelse (fx flyselskab, hotel og/eller biludlejer). Ved sammensatte rejsearrangementer gør vi det muligt for dig at indgå aftaler med hver enkel Rejseudbyder. Det er den enkelte Rejseudbyder, som er din aftalepart.

29.2 Bemærk venligst, at hvis du har bestilt en Rejseydelse, som består af et hotelværelse med inkluderet services eller faciliteter på hotellet (fx spa eller morgemad), udgør dette ikke en Pakkerejse med derimod et formidler salg, hvor vilkårene under Sektion A og B gælder.

29.3. Det fremgår af vores bestillingsbekræftelse, hvorvidt det er en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement, du har bestilt.

29.4 Secret Escapes ejer og udbyder ikke selv nogen af de services, tjenesteydelser, faciliteter rejsearrangementer eller rejseydelser, som indgår i din Pakkerejse. Disse udbydes af tredjeparter, som vi samarbejde og har indgået aftale med om at udbyde de services, tjenesteydelser, faciliteter, rejsearrangementer eller rejseydelser, som udgør din Pakkerejse (Rejseudbyderne). Det betyder, at Rejseudbydernes generelle vilkår og betingelser også gælder for den Pakkerejse, som du har bestilt.

29.5. Du kan bestille Pakkerejser ved at følge proceduren angivet i Tjenesten. Aftalen mellem os og dig er først indgået, når du har betalt det beløb, der er angivet på Tjenesten, og vi har udstedt en bestillingsbekræftelse til dig. Du anerkender at ved bestilling hos os, er du forpligtet til at betale for Pakkerejsen, som du har bestilt.

29.6 Vi er ikke forpligtet til at udstede en bestillingsbekræftelse, efter at du har foretaget en bestilling hos os. Vi udsteder ikke en bestillingsbekræftelse, hvis vi opdager en fejl i prisen på Pakkerejsen (se under afsnit 30), eller det viser sig, at en del af Pakkerejsen ikke længere er tilgængelig.

29.7 Hvis vi ikke kan gennemføre din bestilling - fordi vi for eksempel ikke har flere ledige tilbud på den valgte dato eller på grund af en fejl i prisen (se afsnit 30) - orienterer vi dig pr. e-mail og undlader at fuldføre din bestilling. Har du allerede betalt for Pakkerejsen (eller en del heraf), vil vi tilbageføre beløbet hurtigst muligt, medmindre du hellere vil bruge beløbet, som du har indbetalt for Pakkerejsen, til at foretage en anden reservation.

29.8 Bestillingsprocessen på Tjenesten gør det muligt for dig, at kontrollere og ændre fejl før du bestillinger din Pakkerejse. Tag dig venligst tid til at læse og kontrollere din bestilling. Dette gælder alle trin af bestillingsprocessen.

29.9 Kontroller venligst, at du (og dine medrejsende) er kvalificeret til at bestille Pakkerejsen, og at I har mulighed for at rejse på de dage, som I bestiller Pakkerejsen på - før du bestiller Pakkerejsen.

29.10 Har du (eller dine medrejsende) nogen særlige ønsker eller behov, skal disse oplyses under bestillingsprocessen. Secret Escapes vil forsøge at videregive rimelige forespørgsler til Rejseudbyderen, men vi kan ikke garantere, at sådanne forespørgsler vil blive imødekommet. Secret Escapes accepterer ikke bestillinger, som er betinget af, at særlige ønsker eller behov imødekommes.

29.11 Har du en særlig lidelse eller er der en i dit rejseselskab, som er bevægelseshæmmet, bedes du venligst oplyse os om det, før du bestiller, så vi kan sikre, at Pakkerejsen er egnet til dig og dine medrejsende.

29.12 Du skal sørge for, at vi altid har dine kontaktoplysninger, så vi har mulighed for at kontakte dig med oplysninger om din Pakkerejse.

29.13 Når du modtager bestillingsbekræftelsen, bedes du venligst kontrollere, at alle personoplysninger om dig og dine rejseledsagere er korrekte. Hvis Pakkerejsen involverer en udenlandsrejse, bedes du også kontrollere, at oplysninger stemmer overens med det, der fremgår af dit/jeres pas. Er det ikke tilfældet, bedes du kontakte os hurtigst muligt.

29.14 I tilfælde af, at du ikke modtager dine billetter og/eller rejsedokumenter via e-mail eller brev, bedes du kontakte os.

30. PRISEN PÅ PAKKEREJSERNE

30.1 Prisen på Pakkerejse er som oplyst på Tjenesten - undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Prisen på Pakkerejse er inklusiv moms og enhver anden relevant skat og afgift, herunder flypassagerafgifter (hvor sådanne gælder).

30.2 Prisen på Pakkerejsen kan løbende ændre sig. Vi gør vores bedste for at sikre, at de adviserede priser er korrekte, men priserne kan ændre sig med kort varsel. Vi bekræfter den aktuelle pris på bestillingstidspunktet. Prisændringer på en Pakkerejse vil ikke påvirke en bestilling, som vi allerede har accepteret, udover det, der følger af dette afsnit 30.

30.3 På grund af det store antal Pakkerejser på Tjenesten er det muligt, at nogle af Pakkerejserne vist på Tjenesten er prissat forkert til trods for vores bestræbelser på at sikre, at de er prissat korrekt. Normalt verificerer vi priserne som en del af vores bestillingshåndtering, således, at når en Pakkerejses korrekte pris er lavere end den angivne pris, opkræver vi den lavere pris, når vi accepterer din bestilling. Er Pakkerejsens korrekte pris højere end prisen angivet på Tjenesten, vil vi diskretionært, enten kontakte dig eller afvise din bestilling og underrette dig om afvisningen.

30.4 Vær venligst opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at levere Pakkerejsen til dig til en forkert (lavere) pris, det gælder heller ikke, selvom vi har sendt en bestillingsbekræftelse til dig, hvis prisfejlen er åbenlys og umiskendelig, og du med rimelighed kunne have indset, at det var en prisfejl.

30.5 Vi kan ændre prisen på din Pakkerejse, efter vi har sendt bestillingsbekræftelsen, hvis prisændringerne er en direkte følge af ændringer i:
i) prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
ii) skatter, afgifter eller gebyrer for Pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af Pakkerejsen, eller
iii) valutakurser, som er af betydning for Pakkerejsen.
Vi må kun ændre prisen i de tilfælde, som er nævnt ovenfor, hvis vi underetter dig om dette senest 20 dage før Pakkerejsens begyndelse sammen med en beregning og begrundelse for prisændringen.

30.6 Hvis en prisforhøjelse på din Pakkerejse overstiger 8 % af den samlede pris, kan du vælge at
i) acceptere og betalte for prisforhøjelsen
ii) hæve bestilling af din Pakkerejse og få det fulde beløb tilbagebetalt, eller
iii) hæve bestilling af din Pakkerejse og vælge en erstatningspakkerejse, som vi måtte vælge at tilbyde dig. Vælger du at acceptere erstatningspakkerejsen, som vi tilbyder dig, oplyser vi dig om betydningen heraf for prisen på din bestilling. Såfremt erstatningspakkerejsen, som vi har tilbudt dig, er af levere kvalitet eller pris, kan du være berettiget til et forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med afsnit 39 nedenfor.

30.7 Vi giver dig en rimelig periode til at beslutte dig i. Det er normalt 7 dage fra advisering af prisforhøjelsen. Hører vi ikke fra dig indenfor 7-dagsperioden, sender vi en påmindelse, hvorefter vi kan hæve bestillingen af Pakkerejsen og tilbagebetale beløbet til dig.

30.8 Vælger du at hæve bestillingen af Pakkerejsen med tilbagebetaling af det fulde beløb, kan du være berettiget til en kompensation i overensstemmelse med afsnit 39 nedenfor.

30.9 Du er berettiget til et forholdsmæssigt afslag i prisen, hvis en af omstændighederne under afsnit 30.5 medfører, at prisen på din Pakkerejse falder efter din bestilling men før Pakkerejsens begyndelse. Vi kan dog vælge at fratrække vores omkostningerne til tilbagebetaling. Du kan anmode om dokumentation for sådanne omkostninger.

31. BETALING

31.1 Når du bestiller en Pakkerejse hos os, skal du betale det beløb, som var angivet under bestillingen. Du skal betale det fulde beløb, som forfalder på de(n) dato(er), der er angivet i din bestillingsbekræftelse. Betaler du ikke det fulde beløb til tiden, kan vi vælge at hæve din bestilling og opkræve et annullationsgebyr i overensstemmelse med afsnit 33 nedenfor. I tilfælde af, at du allerede har betalt en del af beløbet til os, fratrækker vi annullationsgeebyret i denne/disse betaling(er). Dækker din betaling ikke det fulde annullationsgebyr, kan vi opkræve det resterede beløb hos dig. I tilfælde af en sådan ophævelse har vi ikke noget ansvar overfor dig og afsnit 34 nedenfor finder ikke anvendelse ikke.

31.2 Vi accepterer de betalingsformer, som er oplistet på Tjenesten.

31.3 Ved at foretage en bestilling gennem Tjenesten bekræfter du, at betalingsoplysningerne er korrekte og gyldige. Hvis en betalingsform bliver afvist, kontakter vi dig for at få oplyst en alternativ betalingsform eller hæve din bestilling.

31.4 Kontakt os venligst med det samme, hvis du har nogen forespørgsler om et beløb, som er blevet opkrævet af os på dit kredit- eller debetkort. I tilfælde af, at vi vurderer, at en betaling er opkrævet ved en fejl, refunderer vi beløbet til dit kredit- eller debetkort med det samme.

32. ÆNDRINGER AF DIG

32.1 Du bedes venligst kontakte os, hvis du ønsker at foretage en ændring til bestillingen, efter vi har udstedt en bestillingsbekræftelse. Vi er ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer, men vi kan vælge at efterkomme dine ønsker. Bemærk venligst, at det ofte ikke er muligt at imødekomme sådanne ændringer, da det afhænger af tilgængelighed og de generelle vilkår og betingelser fra andre Rejseudbydere.

32.2 Anmodninger om ændringer, skal foretages af den person, som har foretaget bestillingen.

32.3 Accepterer vi din anmodning, forbeholder vi os retten til at opkræve et administrationsgebyr pr. person (vi oplyser administrationsgebyret, når du anmoder om ændringen) samt at opkræve omkostninger, som vi ifalder ved at foretage ændringen for dig (herunder, men ikke begrænset til, omkostninger pålagt os af Rejseudbyderen). Disse udgifter kan være af en betydelig størrelse, som ofte stiger desto tættere på afgangsdatoen ændringen bliver foretaget. For eksempel kan visse elementer af en Pakkerejse (fx flybefordring) ifalde et afbestillingsgebyr på 100 % af prisen.

32.4 Du kan overdrage Pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelser i aftalen med os, hvis den du overdrager til accepterer at hæfte solidarisk med dig for betaling af eventuelle udestående beløb samt gebyrer og andre omkostninger forbundet med overdragelsen. Vi oplyser dig om disse gebyrer og omkostninger, når du anmoder om overdragelsen. Vores kontaktoplysninger findes i afsnit 18. Du skal underrette os i rimelig tid inden Pakkerejsens begyndelse, så vi kan foretage de nødvendige ændringer - 7 dage før Pakkerejsens begyndelse vil blive anset som rimeligt.

33. AFBESTILLING AF DIG

33.1 Du har ret til at afbestille din Pakkerejse inden Pakkerejsens begyndelse mod betaling af et afbestillingsgebyr.

33.2 Afbestillingsgebyret bliver bl.a. fastsat ud fra de udgifter, vi har til tredjemand. Det er ikke sikkert, at vi kan afbestille rejseydelsen hos tredjemand. Udover at afbestillingsgebyret tager hensyn til de udgifter, vi har til tredjemand, opkræver vi også et administrationsgebyr, som fastsættes ud fra de udgifter, som vi har for at afbestille din rejse.

33.3 Har du bestilt en Pakkerejse, som inkluderer flybefordring, kan vi refunderer 65 % af Pakkerejsens samlede pris ved afbestilling mere end 28 dage før Pakkerejsens begyndelse. Afbestiller du med mindre end 28 dage til Pakkerejsens begyndelse, udgør afbestillingsgebyret Pakkerejsens pris, hvorfor der ikke gives nogen refusion.

33.4 Afbestiller du en Pakkerejse, der ikke inkluderer flybefordring, refunderer vi 100 % af Pakkerejsens pris, hvis du afbestiller mere end 14 dage før Pakkerejsens begyndelse. Afbestiller du med mindre end 14 dage og mere end 8 dage til Pakkerejsens begyndelse refunderer vi 50 % af Pakkerejsens pris. Afbestiller du med mindre end 8 dage til Pakkerejsens begyndelse, udgør afbestillingsgebyret Pakkerejsens pris, hvorfor der ikke gives nogen refusion.

33.5 Har du allerede foretaget betaling til os, fratrækker vi beløbet, før vi tilbagebetaler evt. resterende beløb til dig, såfremt det indbetalte beløb ikke er nok til at dække afbestillingsgebyret, opkræver vi det resterende beløb hos dig.

33.6 I tilfælde af at der indtræder uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsedestinationen eller i dens umiddelbare nærhed, som væsentligt berører Pakkerejsen eller befordringen til destinationen, kan du altid afbestille din Pakkerejse og få det fulde beløb refunderet.

34. OPHÆVELSE ELLER ÆNDRINGER AF SECRET ESCAPES FØR PAKKEREJSENS BEGYNDELSE

34.1 Idet de arrangementer og ydelser, der udgør din Pakkerejse, er planlagt mange måneder i forvejen, kan det ske, at vi må foretage ændringer til din Pakkerejse. Vi forbeholder os retten til altid at foretage ændringer. De fleste ændringer er mindre og uvæsentlige ændringer, men i nogen tilfælde hænder det, at vi må foretage væsentlige ændringer eller, at vi ikke kan imødekomme de særlige krav, som vi ellers har accepteret.

34.2 I tilfælde af en væsentlig ændring af din Pakkerejse, som vi oplyser dig om hurtigst muligt, har du mulighed for at
i) acceptere og betalte for prisforhøjelsen
ii) hæve bestillingen af din Pakkerejse og få det fulde beløb tilbagebetalt, eller
iii) hæve bestillingen af din Pakkerejse og vælge en erstatningspakkerejse, som vi måtte vælge at tilbyde dig. Vælger du at acceptere erstatningspakkerejsen, som vi tilbyder dig, oplyser vi dig om ændringens betydning for prisen på din Pakkerejse. Såfremt erstatningspakkerejsen, som vi har tilbudt dig, er af levere kvalitet eller værdi, kan du være berettiget til et forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med afsnit 39 nedenfor.
Vi giver dig en rimelig periode til at beslutte dig i, hvilket normalt er 7 dage fra advisering af prisforhøjelsen. Hører vi ikke fra dig indenfor 7-dagsperioden, sender vi en påmindelse, hvorefter vi kan vælge at hæve din bestilling af Pakkerejsen og tilbagebetale beløbet til dig.

34.3 Vælger du at hæve din bestilling af Pakkerejsen med tilbagebetaling af det fulde beløb, kan du være berettiget til en kompensation i overensstemmelse med afsnit 39 nedenfor.

34.4 I tilfælde af at det blot er uvæsentlige ændringer til din Pakkerejse, kan vi vælge ikke at tilbyde dig en af mulighederne under afsnit 34.2. Ændring i flyvetid, der er mindre end 12 timer, ændringer i flyselskab eller fly (som du er blevet underrettet om), ændring i ankomstlufthavn til en lufthavn i samme region eller en ændring i indkvartering til indkvartering, som er af samme standard eller bedre, udgør normalt uvæsentlige ændringer.

34.5 Vi kan i nogen tilfælde være nødsaget til at annullere din Pakkerejse, og vi forbeholder os ret til at gøre det. Vi underretter dig hurtigst muligt, hvis vi er nød til at annullere din Pakkerejse. Vi kan vælge at tilbyde dig en erstatningspakkerejse, hvis vi har mulighed for det, og vi underretter dig om prisen på en sådan erstatningspakkerejse, såfremt erstatningspakkerejsen er af dårligere kvalitet eller værdi, kan du være berettiget til kompensation i overensstemmelse med afsnit 39 nedenfor. Kan vi ikke tilbyde en erstatningspakkerejse, eller hvis du foretrækker at hæve, vil vi refundere det fulde beløb.

34.6 Annullerer vi din Pakkerejse, kan du være berettiget til kompensation efter afsnit 39. Det gælder dog ikke, hvis annullationen er begrundet i (i) Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder eller (ii) antallet af personer, som har tilmeldt sig Pakkerejsen, er lavere end minimumsantallet, og du er blevet underrettet om annulleringen, indenfor den periode, som er angivet i beskrivelsen af Pakkerejsen, som blev vist på Tjenesten.

35. VORES ANSVAR FOR OPFYLDELSEN AF DIN PAKKEREJSE

35.1 Secret Escapes ejer eller udbyde ikke selv nogen af de tjenester, faciliteter, rejsearrangementer eller rejseydelser, der udgør din Pakkerejse. Disse udbydes af tredjeparts Rejseudbydere. Vores rolle er alene, at gennemføre din bestilling og for pakkerejsernes (i modsætning til sammensatte rejsearrangementer) vedkommende at sikre, at Rejseudbyderen tilbyder tjenesterne, servicerne, faciliteterne og rejseydelserne til dig.

35.2 Vi har også et ansvar efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer overfor dig til at udføre de rejseydelser, som er inkluderet i din pakkerejse uanset at disse rejseydelser tilbydes af Rejseudbyderne.

35.3 Du skal underrettet os øjeblikkeligt i tilfælde af en mangel eller mangelfuld opfyldelse af din Pakkerejse ("Mangel"). Dette giver os mulighed for at afhjælpe Manglen, medens du stadig er på ferie. Nægter vi at gøre dette, eller er det nødvendigt, at du selv øjeblikkeligt afhjælper Manglen, kan du afhjælpe Manglen og kræve rimelige udgifter dækket af os. Dette gælder dog ikke, hvis afhjælpning af Manglen er umuligt eller det påføre os uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til Manglens omfang. I et sådant tilfælde har du kun ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en kompensation i overensstemmelse med afsnit 39 nedenfor.

35.4 Hvis en væsentlig andel af rejseydelserne i din Pakkerejse ikke kan leveres som aftalt, kan vi tilbyde dig passende alternative rejseydelser i den resterende tid af Pakkerejsen. Sådanne alternative rejseydelser skal være af tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt. Er sådanne rejseydelser af lavere kvalitet, har du ret til et forholdsmæssigt afslag som angivet i afsnit 39 nedenfor. Du kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt. Afslår du de alternative rejseydelser eller såfremt vi ikke er i stand til at levere dem, kan du være berettiget til en kompensation efter afsnit 39 nedenfor.

35.5 Påvirker en Mangel Pakkerejsen væsentligt og har vi ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af dig, kan du vælge at hæve købet af Pakkerejsen uden at betalte et afbestillingsgebyr. Omfatter Pakkerejsen passagerbefordring, og beslutter du dig for at hæve aftalen, har du ret til, at vi uden unødig forsinkelse sørger for befordring tilbage til afrejsestedet uden omkostninger for dig. Du er muligvis også berettiget til en kompensation efter afsnit 39 nedenfor.

35.6 Er det på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder umuligt for os at sørger for befordring tilbage til afrejsestedet, sørger vi for nødvendig indkvartering, som så vidt muligt er af tilsvarende kategori, for en periode på højest tre nætter. En sådan begrænsning af indkvarteringsperioden gælder ikke for personer, som er bevægelseshæmmet eller deres ledsager, gravide, uledsaget mindreårige eller en person, som har behov for særlig lægelig assistance, såfremt vi senest 48 timer inden Pakkerejsens begyndelse er blevet underrettet om personens særlige behov.

35.7 En sådan begrænsning af indkvarteringsperioden, som nævnt ovenfor under 35.6 gælder dog ikke, hvis der er fastsat en længere indkvarteringsperiode i EU-lovgivningen om passagerrettigheder for det relevante transportmiddel.

36. -

37. ANVENDES IKKE

38. ØKONOMISKE VANSKELIGHEDER HOS REJSEARRANGØREN

38.1 I tilfælde af at en Rejsearrangør stopper med at handle eller accepterer din bestilling under din Pakkerejse, skal du informere os med det samme, så vi har mulighed for at arrangere alternative arrangementer eller rejseydelser. Vi accepterer ikke noget ansvar for udgifter eller omkostninger, du pådrager dig i sådanne tilfælde, hvor du ikke har givet os en rimelig mulighed for at foretage alternative arrangementer.


39. FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG ELLER ERSTATNING

39.1 Du har ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen for enhver periode, hvor en Mangel har foreligget, medmindre Manglen kan tilregnes dig.

39.2 Du har ret til erstatning for tab, du lider, som følge af en Mangel, medmindre Manglen skyldes:
1) dine egne forhold,
2) en uvedkommende tredjemand og er ufoudsigelige eller
3) Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

39.3 Vores forpligtelse til at betale erstatning for Pakkerejsen, skal dog ikke gå udover de begrænsninger, som følger af internationale konventioner eller de generelle vilkår og betingelser, som gælder for vores Rejseudbyder. Sådanne begrænsninger gælder også for os. De internationale konventioner omfatter (men er ikke begrænset til) Montereal-konventionen, Athen-konventionen, Bern-konventionen (COTIF), Genève-konventionen og Paris-konventionen. Vi nyder den samme ret, som de ansvarsbegrænsning, som gælder i en af ovenstående konventioner eller andre international konventioner, som måtte dække rejseydelserne, som udgør Pakkerejsen. Spørg os venligst, hvis du vil have en kopi af en af disse konventioner.

39.4 Vores ansvar skal ligeledes begrænses i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser, som gælder for de Rejseudbyder, som udbyder befordringselementet i din Pakkerejse, på samme måde som hvis disse generelle vilkår og betingelser gjaldt for os.

39.5 Vores erstatningsansvar for Pakkerejsen er begrænset til højest at udgøre tre gange Pakkerejsens pris, det gælder dog ikke i tilfælde af død, personskade eller skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt af os eller Rejsearrangøren.

39.6 Har du allerede fået erstatning eller et forholdsmæssigt afslag af en anden part i forbindelse med den samme Mangel, som du også har krævet erstatning eller forholdsmæssigt afslag af os for, kan vi trække et sådant beløb, du måtte have modtaget fra den anden part, fra det beløb, vi skal udbetale til dig.

39.7 Udover hvad der er angivet ovenfor, påtager vi os ikke noget ansvar for krav, tab, udgifter eller erstatning for din Pakkerejse, med undtagelse af død, personskade eller skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt af os.

40. ØJEBLIKKELIG BISTAND

40.1 Hvis du er i vanskeligheder, tilbyder vi at yde bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer. Vi opkræver normalt ikke noget gebyr for denne tjeneste. Vi forbeholder os dog retten til at opkræve et rimeligt gebyr, hvis vanskelighederne skyldes din forsætlige eller uagtsomme adfærd.

40.2 Du kan kontakte os på kontaktoplysningerne under afsnit 18.

41. FLY HOS LAVPRISSELSKABER

42.1 Hvis du i forbindelse med din bestilling på Tjenesterne bestiller flybefordring med et lavprisselskab (enten som en del af Pakkerejse eller enkeltstående flybefordring), vil vi agere som dinagent i bestillingsprocessen. Vi modtager betaling fra dig for at foretage bestillingen som din agent og ikke som agent for lavprisselskabet, der er Rejseudbyder.

42. FLYBEFORDING MED TRADTIONELLE FLYVSELSKABER

43.1 Hvis du i forbindelse med din bestilling på Tjenesterne bestiller flybefordring med et traditionelt flyselskab (enten som en del af Pakkerejse eller enkeltstående flybefordring), som udbydes af Gold Medal Travel Group PLC ("Gold Medal"), der agerer som agent for de traditionelle flyselskaber og med fuldmagt til at udstede billetter. Vi agerer som agent for Gold Medal. Det betyder, at vi tilbyder en tjeneste, hvor du kan indgå aftale med Gold Medal om flybefordring med traditionelle flyselskaber. Vi indgår ikke nogen aftale med dig om flybefordring, ligesom vi heller ikke agerer som agent i relation til forhandling og indgåelse af en aftale mellem dig og Gold Medal. Det betyder også, at Vilkårene gælder for din brug af Tjenesten medens de generelle vilkår for det traditionelle flyselskab også gælder.

43.2 Ved din brug af Tjenesten til at købe flybilletter med et traditionelt flyselskab fra Gold Medal accepterer du, at de generelle vilkår, som gælder for det traditionelle flyselskab, gælder for dig, og aftalen om køb af flybilletter indgås med det traditionelle flyselskab.

43.3 Secret Escapes udbyder ikke selv eller tilbyder flybilletter med det traditionelle flyselskab. Opstår der spørgsmål, efter du har købt din billet, bedes de venligst rettes til det traditionelle flyselskab.

43.4 Vi påtager os ikke noget ansvar for levering af flybilletten eller flyturen, eftersom aftalen er indgået mellem dig og det traditionelle flyselskab. Derfor accepterer vi heller ikke noget ansvar for tab, som du måtte lide i forbindelse med din dit køb af flybilletter eller din flybefordring.

Sidst opdateret: 31/12/2020